TV der bevæger dig

Vil være landets første lusefri kommune

Vejle Kommune vil være landets første luse-fri kommune. Anden etape i kampen mod de små, irriterende dyr i håret begynder, når sommerferien er forbi.

BEP/Francis HILLMEYER/L'ALSACE ; Propres ou sales, les cheveux representent le lieu de predilection des poux, parfois compagnons de la rentree scolaire de nos cherubins. Seul un traitement adapte en viendra a bout. Si votre enfant se gratte la tete, ne prenez pas ce signe ^ la legere: il s'agit surement d'une pediculose. Les piqures de poux entrainent de fortes demangeaisons du cuir chevelu allant parfois meme jusqu'a l'apparition de lesions de grattage sur le crane. Votre premier reflexe doit etre Foto: colourbox.com

©PHOTOPQR/NICE MATIN/F. BAILLE ; LA CHASSE AUX POUX Foto: colourbox.com

1 af 2

Kommunens kampagne er et samarbejde mellem sundhedsplejen, en biolog med speciale i lus og et firma bag et lusemiddel.

Biologen er Kim Søholt Larsen - og firmaet er Norpharma, som sælger lusemidleet Hedrin.

Kæmmet bravt

I januar blev første etape gennemført på samtlige skoler, børnehave og hos alle dagplejere i kommunen. Der blev kæmmet bravt, og børn og forældre blev informeret grundigt. Men endnu kan kommunen ikke erklæres luse-fri.

Anden etape går igang 16. august - med informationsmøde for forældre to dage før i Bygningen. Informationsmøde kombineres med instruktion i, hvordan man yder førstehjælop til store og små - ved uheld. Og biologen, Kim Søholt Larsen, har et indlæg om, hvorfor lus er et problem.

Kampagnen Væk med Lus fortsætter med kampagnedage i januar og august næste år. Til efteråret holder Vejle Kommune en konkurrence mellem skoleklasser og børneinstitutioner om at lave en bedste film om kampen mod lus.

 

 

Forskning og erfaringer 

Erfaringerne fra VÆK MED LUS kampagnen er vigtige. Det er første gang man sætter så systematisk ind i kampen mod lus. Lus er et problem, der kendes af alle forældre i alle dele af verden. De forskes i lus og behandlingsmetoder mange steder i verden, og der satses på at den ny viden bredes ud via artikler og kurser. Der har bl.a. i august 2012 været afholdt et større luseseminar i København hvor forskning fra bl.a. USA, Australien, Sverige, Tyrkiet blev fremlagt. Projektet Væk med Lus i Vejle kommune går ud på, at der over 2 år uddeles en lusekam til alle børn hvert halve år på særlige dage ? kampagnedagene. Samtidig får alle forældre information om, hvordan lus opdages og behandles. Sundhedsplejerskerne formidler information og kamme til daginstitutioner og skoler, som så sørger for uddeling til børn og forældre.

Hvordan måler man, om det har virket?

Effekten af kampagnen kan måles på flere parametre. Dels ved at se på antallet af lusemidler, som sælges fra apotekerne i Vejle kommune i perioden før og efter ?Væk med lus ? dagen?. Dels fra tilbagemeldinger fra personalet i skoler og institutioner samt fra kommunens sundhedsplejersker om omfanget af luseproblemet. Kampagnen i januar 2013 vil blive anvendt som sammenligningspunkt (index 100) for de tre næste kampagner (august 2013 samt januar og august 2014). Dermed kan kampagnernes effekt vurderes, ligesom udviklingen kan følges over tid, og ikke mindst om målet, at gøre Vejle til lusefri kommune, nås.

(Kilde: Vejle Kommune)