Breve fra skyttegraven

Den 15. juni 2013 blev Den Sønderjyske Kirkegård i Braine, Frankrig genindviet. Mange sønderjyder rejste derned for at se den nye mindelund for faldne sønderjyder fra Første Verdenskrig. Også Kirstine Rasmussen fra Simmersted var med, og i udsendelsen fortæller hun om Jørgen, Søren og Niels, tre brødre fra Simmersted, som drog i krig. Kirstine har arvet alle breve og postkort fra og til de tre brødre og Sørens kone, som også hed Kirstine. Brevene fortæller om en rejse gennem krig, kaos og ulykkelig kærlighed.