Tidligere ansat på VUC Syd: - Jeg blev bedt om at pynte på trivselsmåling

Den tidligere direktør på VUC Syd skulle angiveligt have bedt en medarbejder om at omformulere resultatet af en trivselsundersøgelse, fortæller DR Syd.

En tidligere ansat på uddannelsesinstitutionen VUC Syd står i dag frem og fortæller, at han blev bedt om at pynte på resultater af undersøgelser af medarbejdernes tilfredshed.

Den tidligere ansatte hedder Søren Axelgaard. Han fortæller til DR Syd, at han i 2014 og 2015 blev bedt om at omformulere resultaterne fra trivselsundersøgelserne blandt medarbejderne på VUC Syd, så de fremstod mere positive.

Ifølge Søren Axelgaard, så var det den daværende direktør på VUC Syd, Hans Jørgen Hansen, der bad ham omformulere resultaterne.

- Tallene talte for sig selv, men formuleringerne var vendt, så det fremstod mere positivt. Nogle af de data, der var meget problematiske, valgte man, at det ikke var relevant at offentliggøre, siger Søren Axelgaard til DR Syd.

Det arbejde, Søren Axelgaard lavede, endte ifølge ham selv i et resumé. I resumeet er der blandt andet udeladt grafikker fra trivselsmålingen.

Søren Axelgaards påstand bliver bakket op af to uafhængige kilder, der ønsker at være anonyme. DR Syd kender deres identitet.

Søren Axelgaard troede, at hans arbejde med trivselsundersøgelserne kun skulle udgives på VUC Syds hjemmeside. Men trivselsundersøgelsen i 2015 var en af de ting, som lå til grund for Hans Jørgens Hansen udbetaling af bonus i det år.

Under al kritik

Det er under alt kritik, mener formanden for Gymnasielærernes Landsforening Annette Nordstrøm Hansen.

- Det er fuldkommen uacceptabelt. Hvis det er sket, som det præsenteres her, så mener jeg, at det er en meget alvorlig sag, siger hun til DR Syd.

DR Syd har ad flere omgange forsøgt at få en kommentar fra den tidligere direktør Hans Jørgen Hansen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.

VUC Syds konstituerede direktør Vinnie Lerche kalder Sørens Axelgaards beskyldninger for grundløse.

- Jeg er dybt rystet over, at tidligere medarbejdere kan sige, at de er blevet bedt om at forfalske dokumenter, der skal være tilgængelige på vores hjemmeside. Det er ekstreme beskyldninger. Det er jeg nødt til at understrege. Jeg har bedt om at få dokumentation for påstanden, og det har jeg ikke fået, siger hun til DR Syd.

Efter DR Syd gik ind i sagen, er den oprindelige trivselsrapport også blevet lagt ud på VUC Syds hjemmeside.

DR Syd har fået to eksperter i arbejdsmiljø til at se på de to rapporter.

Henrik Povlsen, ekspert i arbejdsmiljø hos rådgivningsvirksomheden Orbicon, har ikke meget til overs for det korte resumé, der oprindeligt var det eneste, der var tilgængelig på VUC Syds hjemmeside.

Mangelfuldt og utilstrækkeligt

- Det er mangelfuldt og utilstrækkeligt. Resumeet får ikke i tilstrækkelig grad nuancerne med, siger han til DR Syd.

Og det er bestemt heller ikke normalt, at trivselsundersøgelser bliver skrevet om, vurderer Tage Søndergaard Kristensen, der er ekspert i psykisk arbejdsmiljø og tidligere professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

- Det er dybt kritisabelt, men det viser sig jo også i undersøgelsen, at arbejdsmiljøet har været meget dårligt, siger han til DR Syd.

Spurgt til, hvorfor Søren Axelgaard valgte at gøre, hvad den tidligere direktør angiveligt bad ham om, svarer han:

- Jeg følte ikke, jeg havde et valg. Der var ikke en kultur på VUC Syd for, at man stillede spørgsmål. Og der var slet ikke en kultur for, at man gik imod sin nærmeste leder eller direktøren, mener Søren Axelgaard.

Det er ikke første gang, VUC Syd har været i mediernes søgelys. Radio24syv har blandt andet bragt en række historier om skolens brug af offentlige midler.

På den baggrund har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet bedt om en redegørelse fra VUC Syd. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil også undersøge uddannelsesinstitutionens måde at opgøre fravær på.