Dømte for gaderæs vil have deres sag prøvet ved landsretten

Tre unge mænd dømt for overtrædelse af covid-19-forsamlingsforbuddet ved stort bilræs i Holsted forsøger at få deres sag afgjort af landsretten.

Både forsvarer og anklagemyndighed har søgt procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke en dom fra Retten i Esbjerg.

Byretten fastslog den 2. november, at det var en overtrædelse af covid-19-forsamlingsforbuddet på flere end 50 personer, da over 200 personer i juni var samlet til et gaderæs ved Danish Crowns slagteri i Holsted.

Ved Retten i Esbjerg blev tre unge mænd idømt en bøde på 2.500 kroner, mens en fjerde tiltalt, en ung kvinde, slap for bøde, da retten vurderede, at hun "kun deltog kortvarigt i arrangementet", hvad udløste strafbortfald.

Det punkt har også anklagemyndigheden søgt procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke til landsretten. 

quote

Det er et totalt uprøvet område, som vi anmoder om at få tilladelse til at anke.

Allan Sørensen, forsvarer, Penta Advokaterne

Anklagemyndigheden betragter byrettens behandling af sagen som en prøvesag, inden de rejser tiltale mod de øvrige 206 personer, der er sigtet i forbindelsen med episoden.

Nu har de tre dømte unge mænd sammen med deres forsvarer, advokat Allan Sørensen fra Penta Advokaterne, søgt procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke byrettens dom til Vestre Landsret. Normalt kan bødesager nemlig ikke ankes.

Principiel sag

- Sagen er jo principiel. Dels spørgsmålet om bekendtgørelsen om forsamlingsforbud strider mod grundloven, dels fortolkningen af ordlyden. Spørgsmålet er, hvordan “til stede” skal fortolkes. Der er ikke meget hjælp at hente i forarbejder, da det jo er en bekendtgørelse, som ministeren har udstedt. Den har ikke været gennem den sædvanlige lovforberedelse, så det står meget i det uvisse. Det er et totalt uprøvet område, som vi anmoder om at få tilladelse til at anke, siger advokat Allan Sørensen fra Penta Advokaterne.


Sommerens gaderæs