Fiskeriforeninger i brev til borgmestre: - Vi er skuffede og frustrerede

Nu reagerer Bælternes Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforening, efter at to sønderjyske borgmestre har klaget til myndighederne og vil have indført fiskeriforbud for at skåne havmiljøet.

Frustration har fået to fiskeriformænd til tasterne.

I april forfattede borgmester i Aabenraa, Jan Riber Jakobsen (K), og Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S) et brev til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg med et ønske om at få indført forbud mod trawlfiskeri og muslingeskrab i Aabenraa Fjord, Alssund, Alsfjord og Flensborg Fjord.

Nu har Allan Buch og Svend-Erik Andersen, der er formænd for henholdsvis Bælternes Fiskeriforening og Danmarks Fiskeriforening, sammen begået et brev til de to borgmestre, fordi de føler sig forbigået i processen.

- Der er ingen af borgmestrene, der har haft kontakt til os, så vi håber på, at vi kan få en form for dialog om, hvordan vi i samarbejde kan forbedre havmiljøet, siger Allan Buch, der er formand for Bælternes Fiskeriforening, til TV SYD.

Manglende belæg

Aabenraa og Sønderborgs borgmestres appel til Folketingets politikere gik på, at der skal tages de politiske og administrative skridt, så der kan indføres forbud mod alle former for bundskrabende redskaber i fjordene fra Flensborg til Aabenraa. Ifølge borgmestrene selv, fordi det har en 'betydelig negativ effekt på havbundens natur og fiskebestanden'.

Et sådant forbud mener formændene for de to fiskeriforeninger ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for. Samtidig udtrykker de i brevet et stort ønske om, at der ses på andre faktorer, der spiller ind, når det gælder problemer med havmiljøet.

I brevet står der blandt andet:

På den baggrund er vi skuffede og frustrerede over, at vi ikke har haft mulighed for at vende den her sag med jer. Vi mener ikke, at der er fagligt belæg for så vidtgående tiltag, som I lægger op til. Vi vil gerne bidrage til at løse de miljøudfordringer, der måtte være. Men vi mener ikke, at et enøjet fokus på trawlfiskeriet er vejen frem.

- Vi er trætte af at gøres til syndere. Det er jo ikke os fiskere, der har ødelagt havmiljøet og fået fiskene til at forsvinde, siger Allan Buch til TV SYD.

Brevet er sendt til de to borgmestre og i kopi Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 12. maj.