TV der bevæger dig

Staten overtager Grindsted-forurening

Der kommer flere penge til oprydning efter Grindsted-forureningen, når regionerne nedlægges, og staten overtager oprydning efter de store generationsforureninger.

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte Grindsted den 21. juni 2018 for at se nærmere på Grindstedforureningen - her deltog det lokale venstre-medlem i Folketinget Anni Matthiesen også. Foto: John Melin, TV SYD

Arbejdet med at rydde op efter forureningen i Grindsted overtages af staten, hvis regionerne nedlægges, og sundhedsreformen rulles ud, som regeringen foreslår. Det betyder, ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen, (LA), at der frigøres yderligere en halv milliard kroner til oprydning efter de ni store såkaldte generationsforureninger i Danmark.

En af dem er den omfattende forureningen af jorden under Grindsted. 

- Jeg er glad for, at regeringen har tænkt Grindsted-forureningen ind i reformen, siger det lokale folketingsmedlem for Venstre Anni Matthiesen til TV SYD og fortsætter:

- Uanset hvor meget Region Syddanmark har gjort - og de er virkelig gået ind i den her forureningssag - så har vi hele tiden efterspurgt hjælp fra staten for at kunne løfte opgaven med at rydde op, siger hun.

Region Syddanmark har tidligere skønnet, at det vil koste mindst 100 millioner kroner at rydde op efter giftdepoterne i Grindsted. De penge har regionen ikke haft, og derfor har medlemmer af regionsrådet flere gange bedt regeringen om økonomisk hjælp.

- Grindsted-forureningen er en af de ni generationsforureninger i Danmark, hvor der bor flest mennesker tættes på forureningen, siger Anni Matthiesen.

- Derfor håber jeg, at når staten overtager de her opgaver. Så vil indsatsen med at få fjernet forureningen gå langt hurtigere. 

TIDSLINJE OVER FORURENINGEN I GRINDSTED

1924
Grindstedværket grundlægges. Der produceres organiske kemikalier, senere også vitaminpiller og lægemidler. Frem til 1960 ledes urenset spildevand via en åben afløbsgrøft fra fabrikken til Grindsted Å.
1934
I en banegrav lige uden for fabriksgrunden deponeres restprodukter i form af faste stoffer på det 8.000 m² store areal. Deponeringen stopper først i 1962.
1939
Danisco overtager Grindstedværket.
1944
Grindsted Vandværk har formodning om, at drikkevandet forurenes på grund af afløbet fra Grindstedværket.
1946
Sportsfiskerne klager over forureningen af vandet i Grindsted Å som følge af afløbet fra Grindstedværket, og at fisk fanget i åen har en gennemtrængende lugt og afsmag. Undersøgelser viser, at forureningen kan spores til den nedre del af Varde Å og Ho Bugt.
1955
Nordens største friluftsbad med 10.000 kubikmeter vand, som primært kom fra Grindsted Å, må lukke på grund af dårlig vandkvalitet.
1956
Lugten af spildevand hænger så tungt over Grindsted by, at Grindstedværket må se sig om efter et nyt sted at deponere spildevandet. Valget falder på Kærgård Klitplantage.
1962
Cirka 80.000 tons flydende og fast affald deponeres på byens losseplads syd for Grindsted Å frem til 1975.
1968
Grindsted Å tilføres cirka 550 kilo kviksølv om året.
1971
Grindsted Engsø anlægges som en rensningsforanstaltning af fabrikkens spildevand, inden det når Grindsted Å.
1980
Grindstedværket skifter navn til Grindsted Products.
1990
DTU begynder at udføre en række forskningsprojekter på Grindsted gamle losseplads. Det konkluderes, at forureningen vil resultere i udsivning af kemikalier til grundvandet i århundreder frem i tiden.
2006
Analyser over en treårig periode af det terrænnære grundvand i byen viser en tydelig påvirkning af kemikalier.
2007
Region Syddanmark overtager forureningen i Grindsted fra Ribe Amt ved regionens oprettelse. 
2008
Region Syddanmark begynder i samarbejde med Miljøministeriet at oprense forureningen i Kærgård Klitplantage og fjerner ca. 7.500 tons giftigt sand, slam og træ over de næste mange år.
2010
En undersøgelse af banegravsdepotet viser, at det er sundhedsskadeligt at komme i kontakt med jorden, og at der sker en afdampning af klorerede opløsningsmidler.
2011
Danisco overtages af amerikanske DuPont.
2012
Region Syddanmark beslutter at lægge rent sand og jord på banegravsdepotet og efterfølgende plante det til med tornede buske, så ingen uforvarende kommer i kontakt med forureningen.
2018
Region Syddanmark afsætter 900.000 kr. til at afdække sundhedsrisikoen ved at bo i Grindsted. Sundhedsundersøgelsen skal vise, om folk i Grindsted lider mere af bestemte sygdomme end andre borgere i sammenlignelige samfund.
2019
Region Syddanmark har afsat 10 mio. kr. til at undersøge og begrænse forureningen i Grindsted Å.
Samtidig er der afsat 200.000 kroner til at undersøge, om dampe fra forureningen af grundvandet trænger ind i kældre i Grindsted By.
(Kilde: Region Syddanmark og Wikipedia)

Se mere