TV der bevæger dig

To undersøgelser: Ingen giftige dampe i husene

Borgerne i Grindsted har ikke nogen grund til bekymring - der siver ikke giftige dampe op fra byens forurenede undergrund.

Grindstedværket har "velsignet" byen med en voldsom forurening. Foto: Michael Nielsen, TV SYD

To undersøgelser fra henholdsvis 2005 og 2011 når frem til samme konklusion: ...afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket udgør med høj grad af sikkerhed IKKE nogen risiko for indeklimaet.

Selvom grundvandet under Grindsted er voldsomt forurenet helt ned til 85 meters dybde, så er der ikke noget, der tyder på, at forureningen kommer ind i boliger og bygninger.

Grindstedværket har "velsignet" byen med massiv forurening af undergrunden med kræftfremkaldende stoffer og kviksølv fra produktionen.

Senest har der især været fokus på det kræftfremkaldende opløsningsmiddel vinylklorid, men hverken det eller andre stoffer er fundet i indeklimaet.

Første undersøgelse stod Ribe Amt for i 2005, mens Region Syddanmark havde ansvaret for undersøgelsen i 2011. 

Læs også Forurening under Grindsted: Umuligt at grave sig ud af problemet

Læs også Grindsted Å: Massiv vinylklorid-forurening allerede i 2010

Læs også Grindsteds undergrund er giftig