Første skoledag har corona på skemaet

Når klokken i næste uge ringer ind til et nyt skoleår, bliver det i coronaens skygge med sprit, afstand og nye retningslinjer på skemaet.

65 elever på Trane Skole og Børneby i Horne har første skoledag på onsdag. Traditionen tro mødes elever, forældre og lærere foran skolen til morgensang, før det nye skoleår går i gang.

Efter fællessangen bliver dagen dog anderledes end tidligere år, for i en tid hvor antallet af coronasmittede stiger, må alle gøre en indsats for at første skoledag og alle øvrige skoledage bliver afviklet trygt og sikkert.

quote

De er vant til hygiejnen fra børnehaven, men der har ikke været brobygning med besøgsdage på skolen, så det er ukendt farvand, de møder ind til.

Pia Jessen, børnehaveklasseleder, Trane Skole og Børneby, Horne

- Vi arbejder ud fra et forsigtighedsprincip. For eksempel har vi opdelt skolegården, så indskolingen og mellemskolen er hver for sig i frikvartererne. Vi holder faglokalerne rene, spritter materialer af og bruger handsker. Det er nogle rutiner, som vores elever kender, men som de nye i børnehaveklassen skal lære, siger Pia Jessen, der er børnehaveklasseleder på Trane Skole og Børneby i Horne. Hun er også formand for Børnehaveklasseforeningen.

Særligt fokus på børnehaveklassen

Normalt er forældre velkommen i klasselokalet første skoledag, men sådan bliver det ikke i år. Der bliver sagt farvel udenfor, og selvom det måske ikke bliver et problem for de ældre elever, så er Pia Jessen opmærksom på, at de yngre og især de nye elever i børnehaveklassen kan få svært ved afskeden.

- Eleverne i børnehaveklassen kender ikke rutinen. De er vant til hygiejnen fra børnehaven, men der har ikke været brobygning med besøgsdage på skolen, så det er ukendt farvand, de møder ind til, siger hun.

Sådan taler du med dit barn om corona-skolestart

Derfor har hun gjort sig mange overvejelser om, hvordan hun og de øvrige lærere på skolen kan sikre den bedst mulige begyndelse på skolelivet for de yngste. 

- Vi voksne skal skabe trygge rammer og vise børnene, at vi har styr på det. Vi skal være deres rollemodeller for god hygiejne og afstand, siger Pia Jessen og forklarer, at skolen den næste tid vil bruge god tid på at lære børnene nye vaner for at vaske hænder, spritte af, holde afstand og ikke låne hinandens ting. 

- Det er nogle nye basis-ting, som børnene skal lære. Vi skal gøre det til en rutine, og det kræver god tid og mange gentagelser, siger Pia Jessen.

Nye retningslinjer giver mulighed for at afvige fra én meters afstand 

Den 1. august trådte nye retningslinjer for dagtilbud, skoler og institutioner i kraft. Med de nye retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen kan vuggestuer, børnehaver, skoler og uddannelsesinstitutioner vende tilbage til en mere normal hverdag efter sommerferien.

Eleverne har nu mulighed for at afvige fra den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand, når de er i klasselokalet.
Eleverne har nu mulighed for at afvige fra den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand, når de er i klasselokalet.
Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Den største forskel fra før sommerferien og til nu er, at skolerne ikke længere er fritaget fra at leve op til folkeskoleloven. Det betyder, at skoler og uddannelsesinstitutioner nu kan undervise efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.

- Med de nye retningslinjer bliver det muligt at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem elever i samme gruppe som for eksempel i skoleklassen, når det er en forudsætning for at leve op til kravene i de almindelige bestemmelser for undervisningen, fortæller Ulla Riisbjerg Thomsen, der er chef for Uddannelse og Læring i Vejle Kommune.

Gode løsninger fra foråret føres videre

Institutioner og skoler skal fortsat have særligt fokus på ekstra hygiejne og på at sende personale, børn og elever hjem, hvis de har symptomer eller har været i nærkontakt med personer, som er smittet med corona.

I Vejle Kommune har de brugt sommeren på at tilrettelægge undervisningen, så de kan leve op til retningslinjerne.

- Børnene har inden sommerferien fået nye vaner for håndhygiejne, og dem skal vi fortsætte med. Sprit og vask af hænder skal være en del af hverdagen og undervisningen - for eksempel når man skifter lokale, siger Ulla Riisbjerg Thomsen.

Hyppig vask af hænder bliver en stor del af hverdagen efter sommerferien.
Hyppig vask af hænder bliver en stor del af hverdagen efter sommerferien.
Foto: Ole Møller

Hun forklarer, hvordan en væsentlig opgave også er at orientere forældrene om, hvilken adfærd skolerne forventer af dem ved for eksempel aflevering om morgenen.

- Nogle skoler har i foråret haft god erfaring med forældre, der aflevere deres børn uden for skolen. De oplever, at det giver mere ro om morgenen, så det er en af de gode løsninger, som vi tager med os corona eller ej, siger Ulla Riisbjerg Thomsen.