Kommuner opruster med job-banker

Pædagoger, sundhedspersonale og ufaglærte søges overalt til at kunne tackle coronakrisen. Kommunerne får mange ansøgere.

Kommunerne er ved at opruste deres corona-beredskab. Overalt oprettes der jobbanker for at skaffe flere varme hænder, og der kommer mange henvendelser.

Det gælder blandt andet i Vejle Kommune, som lagde et opslag op for en uge siden:

"Du kan fx være tidligere eller pensioneret sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut, socialpædagog, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejder eller sundhedspersonale på orlov fra faget", skriver kommunen. 

- Vi har fået 129 henvendelser indtil nu, og der er mange fine ansøgere, så det er vi rigtigt glade for. Lige nu trækker vi ikke på dem. Men det vil vi gøre, hvis vi pludselig får mange medarbejdere i karantæne, eller hvis sygehusene bliver så overfyldte, at de overlader nogle af patienterne til kommunen. Det giver også en tryghed hos medarbejderne, at der er nogen til at tage over, siger Trine Nørgaard, som er HR-chef i Vejle Kommune. 

Stor vilje til at hjælpe

Tønder Kommune er også ved at opbygge en reserve. "Du kan aktuelt være efterlønner, pensionist, ledig eller på anden måde være ude af faget. Alle hænder kan måske gøre en forskel", står der i opslaget fra Tønder, som blev lagt op i går. 

- Allerede i går fik vi 26 ansøgere, og vi oplever generelt, at folk har en meget stor vilje til at hjælpe i denne tid. Vi står ikke med et akut behov, men ingen ved jo, hvordan coronasmitten kan udvikle sig, og hvor den kan ramme. Derfor har vi oprettet jobbanken. Samtidig kigger vi på, hvordan vi kan flytte rundt på vores nuværende medarbejdere på tværs af fagområder, når der bliver behov for det, siger Klaus Liestmann, som er kommunaldirektør i Tønder. 

Også ufaglærte

I Billund Kommune oprettes også en jobbank på samme vis som i Vejle og Tønder. Det vil sige, at man søger personer med en sundhedsfaglig eller pædagogisk baggrund til selve beredskabet.

Men der kan også blive brug for ufaglærte, som har arbejdet som afløsere på plejehjem. De vil kunne hjælpe med praktiske opgaver, for eksempel indkøb i hjemmeplejen, på plejehjem og på bosteder.