TV der bevæger dig

COVID-19

Lastbilerne præger trafikken på de store veje

Selvom der er sket et fald på 40 procent i trafikken, så viser de nyeste tal, at godstransporten kører i uændret omfang.

Der er trods coronakrisen ingen afmatning i den tunge trafik på landets overordnede vejnet.  

Vejdirektoratet oplyser tirsdag morgen, at de seneste trafik-tal viser, at lastbiltrafikken på hverdagene i sidste uge befandt sig på stort set samme niveau, som før karantæne-tiltagene blev sat i værk.  

- Der er stadig høj trafikal aktivitet på lastbil-området. Det skyldes sandsynligvis, at der stadig er behov for at få bragt varer ud i butikkerne og transporteret gods og tjenesteydelser på tværs af landsdelene, siger afdelingsleder Kasper Rosenstand fra Vejdirektoratet. 

Ifølge Vejdirektoratets målinger har personbil-trafikken stabiliseret sig på godt det halve af dens normale omfang. Samtidig ligger varebiltrafikken mellem 10 til 15 procent under sit sædvanlige niveau.  

Fire ud af ti biler holder hjemme

Den samlede trafik er faldet med omkring 40 procent på de fleste strækninger.

På den stærkt trafikerede Vejle Fjordbro på E45 kørte der torsdag den 27. februar 98.134 køretøjer, mens der torsdag i sidste uge kun passerede 59.459 biler, hvilket er en nedgang på 38.675 trafikanter - svarende til 39,4 procent.

 

 

Mest sete på tvsyd.dk