Fritidshuse og bådebroer ved Kammerslusen skal gøres lovlige

Langs Kammerslusen er der blevet set stort på lovgivningen for området. Det gælder både selve fritidshusene og brugen af Ribe Vesterå. Nu vil kommunen lovliggøre nogle ulovlighederne med en ny lokalplan.

Tilbage i 2012 fik Esbjerg Kommune anonyme anmeldelser om ulovlige byggerier og bådebroer langs åbrinken og i åløbet langs Kanalstien ved Kammerslusen i Ribe.

quote

Vi ønsker at komme med et bud på, hvordan vi skaber en varig løsning for fritidshusene, men vi kan ikke gå på kompromis, når naturen lider under byggerierne.

Anders Kronborg, fmd., Teknik & Byggeudvalget, (S), Esbjerg Kommune

Ejere har gennem tiden blandt andet udvidet fritidshusene mere end det tilladte, og der er flere steder inddraget ekstra jord og brugt ulovlige byggematerialer og farver. Der er også blevet anlagt ulovlige bådebroer og terrasser.

Esbjerg Kommune har fået kortlagt alle de ulovlige forhold og tager nu stilling til, hvordan de ulovlige byggerier kan legaliseres i fremtiden.

- Vi ønsker at komme med et bud på, hvordan vi skaber en varig løsning for fritidshusene, men vi kan ikke gå på kompromis, når naturen lider under byggerierne, siger Anders Kronborg til TV SYD.

For at lovliggøre de ulovlige fritidshuse har Esbjerg Kommune blandt andet besluttet at udarbejde en bevarende lokalplan for fritidshytter ved Kammerslusen, som det også sker ved Sneum Sluse.

Også bådebroer kan lovliggøres 

Hvis bådebroer i åløbet ved Kammerslusen skal godkendes, kræver det en godkendelse efter vandløbsloven og dermed også afgørelse efter anden lovgivning. 

- Vi anerkender, at der er behov for brinksikring langs åen, men vi må fastholde, at det skal udføres i naturmaterialer, siger Anders Kronborg.

Før den endelige lokalplan udarbejdes, skal kommunens intentioner med området for Plan- og Miljøudvalget i kommunen. 

Fritidshusene på Kammerslusen: