Oversigt

Nu er der truffet afgørelse om omdiskuteret gavlmaleri

Nu er der truffet en afgørelse i sagen om det omdiskuterede gavlmaleri på Kaktus Pub i Hjerting.

Planklagenævnet giver ikke medhold i klagen over Esbjerg Kommunes beslutning. Det betyder, at beslutningen nu står fast.

Gavlmaleriet skal fjernes.

Det skriver JydskeVestkysten.

Hvornår maleriet skal fjernes er dog uvist. Det skyldes, at Planklagenævnet vurderer, at Esbjerg Kommune har lavet en procedurefejl i varslingen og partshøring i forbindelse med et såkaldte lovliggørende påbud.

Det betyder, at påbuddet bliver ophævet, og at kommunen nu skal begynde processen forfra. Medmindre de altså bliver enige om en dato med bygningens ejer, skriver avisen.

Det nederste af maleriet forestiller Hjertings dna med orme-graveri og fiskerne. Maleriets midte er de skikkelser, som er kommet på pubben i årenes løb.
Det nederste af maleriet forestiller Hjertings dna med orme-graveri og fiskerne. Maleriets midte er de skikkelser, som er kommet på pubben i årenes løb.
Foto: Emma Rixen Hedegaard

Sagen begyndte for et år siden, da pubbens nu tidligere forpagter fik den lokale kunstner Henrik Nielsen til at lave et maleri på bygningens gavl.

Da bygningen fra 1879 er vurderet til at være bevaringsværdig, vurderede Esbjerg Kommune, at det var imod lokalplanens bestemmelser.

Det siger lokalplanen

Lokalplan 05-010-0006 placerer Gl. Guldagervej i område B3.

Her står der:

  • "Ændringer, udskiftninger og vedligeholdelse af de bevaringsværdige huse skal ske i overensstemmelse med den oprindelige arkitektur med hensyn til generel udformning, herunder materialer, farver, tage, kviste, skorstene samt døre og vinduers udformning."

  • "Bevaringsværdig bebyggelse, som vist på Lokalplankort, Bilag B med fed streg (herunder Gl. Guldagervej 15), skal bevares. Det betyder, at bevaringsværdig bebyggelse ikke må rives ned, medmindre der opstår en ekstraordinær situation omkring bygningens tilstand og uden at der først gennemføres en høring svarende til lovgivningen"

Kilde: Esbjerg Kommune