TV der bevæger dig

Kurt Beier Transport tiltales for åger og grov udnyttelse af chauffører

Efter halvandet års efterforskning af Kurt Beier Transport A/S, hvor filippinske chauffører boede i slum-lignende forhold på transportfirmaets adresse i Padborg, rejser politiet nu en straffesag mod firmaet.

Ledende medarbejdere hos Kurt Beier Transport A/S risikerer fængsel i op til seks år. Foto: Claes Adel, TV SYD

Syd- og Sønderjyllands Politi rejser efter en længere efterforskning nu straffesag mod Kurt Beier Transport A/S for "åger af særligt grov beskaffenhed" og kræver både fængselstraf og konfiskation af økonomisk udbytte, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemedelelse.

Læs også Beiers advokat: Vi vil frifindes for åger og grov udnyttelse

Anklagen kommer efter en længere tids efterforskning af sagen. Den begyndte i oktober 2018, og hvor Syd- og Sønderjyllands Politi modtog en anmeldelse fra Center Mod Menneskehandel om, at udenlandske chauffører fra primært Filippinerne og Sri Lanka boede og levede under meget  usle forhold på transportfirmaets adresse i Padborg.  

Chaufførerne boede sammen i barakker og containere eller lastbiler med begrænset adgang til toiletter og køkkenfaciliteter. Anklagen går også på, at de mange chauffører heller ikke havde adgang til lægehjælp eller har været omfattet af sygeforsikringer.

Læs også Så kummerligt boede de udenlandske chauffører

Risikerer seks års fængsel

Politiet oplyser, at efterforskningen har fokuseret på at udrede ejerforhold, økonomi, chaufførernes ansættelseskontrakter, boligforholdene for de ansatte, lønudbetalinger samt koncernens aktiviteter i Polen.

Kurt Beier Transport A/S og ledende personer ansat i firmaet tiltales for at have overtrådt straffelovens paragraf om 'åger af særligt grov beskaffenhed', der kan give op til seks års fængsel.

Læs også Aabenraa Kommune varsler tilsyn med overnatningssteder for udenlandske chauffører

Opgiver tiltale om menneskehandel

Det er anklagemyndigheden ved  Syd- og Sønderjyllands Politi, som i første omgang har foretaget vurderingen af beviserne og tiltalespørgsmålet. Efterfølgende har sagen været forelagt statsadvokaten i Viborg, som har besluttet at opgive påtale for overtrædelse af straffelovens § 262 a om menneskehandel. 

Ingen fra Kurt Beier Transport A/S har ønsket at udtale sig - men henviser til advokat Anders Nemeth, der afviser alle anklager:

- Påstanden fra vores side under den kommende sag er frifindelse.

 

Straffelovens § 282 – åger 

  • For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for. 

 

§ 286 – strafferammen 

  • Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 276 a, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller fordi der er tale om tyveri begået som led i organiseret indbrudskriminalitet, eller fordi der er tale om systematisk eller organiseret afpresning , eller når et større antal forbrydelser er begået. 
Se mere
Mest sete på tvsyd.dk