Oversigt

Ny tilkørsel med inspiration fra USA skal gøre det lettere at komme på motorvejen

Motorvejstilslutningsanlæg 61 ved Taulov skal ombygges til et såkaldt 'dynamisk ruderanlæg' for at gøre det lettere for trafikanter i de to rundkørsler ved Skærbæk.

I sådan et anlæg byttes der om på kørselsretningerne for at sikre konfliktfri venstresving ned mod motorvejen og samtidig skabe bedre plads til trafikanterne i alle retninger. Dermed bliver det lettere at komme til og fra motorvejen.

Et dynamisk ruderanlæg er en ny type anlæg i Danmark, men kendes fra særligt USA, hvor Vejdirektoratet har hentet inspiration og viden.

- I Danmark har vi indtil videre blot et enkelt dynamisk ruderanlæg ved Odense, og anlægget ved Taulov bliver det andet i landet. Så det er en meget spændende opgave, vi netop har sendt i udbud, og vi håber naturligvis, at mange entreprenører har lyst til at byde på opgaven, siger Ditte Bøgh Asaa, projektleder i Vejdirektoratet.

Projektet udføres i samarbejde med Fredericia Kommune.

Anlægsarbejdet forventes at gå i gang i april 2024 og udføres frem til udgangen af 2025.