Oversigt

Millioner til kystbeskyttelse ved Kelstrup Strand

Nu får sommerhusejerne ved Kelstrup Strand en hjælpende hånd i forbindelse med oversvømmelser i fremtiden.

Projektet "Vores Kyst" i Haderslev Kommune modtager 8,7 mio. kroner fra statens pulje på 150 millioner kroner til kystbeskyttelsesprojekter. 

Projektet er højaktuelt, da området ved Kelstrup Strand blev ramt af oversvømmelser i slutningen af november 2022, og et stort sommerhusområde stod under vand. Projektet omfatter blandt andet sandforing og et klitdige i Sandvig Bugten, hvor der ligger tre større sommerhusområder.

I alt 10 projekter får del i pengene. Det gælder også Darum-Tjæreborg i Esbjerg Kommune, som modtager hele 29,1 millioner kroner.