Nye 112-førstehjælpere er klar til at redde liv

Juelsminde får såkaldte 112-førstehjælpere, der rykker ud til hjertestop og kan give livreddende hjælp til ambulance og læge når frem.

Hvis du får et hjertestop er tiden afgørende. For hvert minut, der går, falder chancen for at overleve. Hurtig hjælp af lokale 112 førstehjælpere kan derfor være med til at redde liv. 

Både i Region Syddanmark og Region Midtjylland rykker 112-førstehjælpere allerede ud en lang række steder.

Region Midtjylland oprettede det første korps i 2011 og har i dag 28 såkaldte 112-førstehjælperordninger. Nu er et korps af 112-førstehjælpere også klar i Juelsminde. Det lokale førstehjælperkorps drives af Region Midtjyllands Præhospital i samarbejde med kommunen og lokale foreninger.

I Horsens og Hedensted kommuner er der ud over Juelsminde også 112-førstehjælpere på Endelave og Hjarnø.

Interessen er stor, og mange har lyst til at gøre en frivillig, livreddende indsats lokalt. Et førstehjælperkorps er typisk på 8-12 personer, som er uddannet i førstehjælp og har adgang til en hjerter-starter lokalt. Hvis en borger i nærområdet får hjertestop eller symptomer på hjertestop, tilkaldes førstehjælperne via sms fra AMK-vagtcentralen, hvor de også kan få rådgivning, indtil ambulancen når frem. 

Det er Regionsrådet, der beslutter, hvor de nye førstehjælper-ordninger oprettes. Beslutningen tages blandt andet på baggrund af kriterier som ambulancernes responstid, befolkningstæthed og lokal infrastruktur.

Fakta om lokale førstehjælpere: