Deres mors mareridtsindlæggelse har skubbet dem ud over kanten

Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD
Udgivet
Artiklen er mere end 30 dage gammel

I forbindelse med deres mors indlæggelse har Ulla Jensen og Hanne Rasmussen oplevet et sundhedsvæsen, hvor personalet har så travlt, at det er til fare for patienternes helbred.

Ulla Jensen vågner med et spjæt, da hun hører telefonen ringe. Da hun kigger på displayet, giver det en knude i maven.

Det er hendes mor, der ringer. 

Hun skynder sig at tage den og i den anden ende af røret hører hun sin grædende mor bønfalde om hjælp.

Hendes mor, 76-årige Kamma Rasmussen fra Kolding, er indlagt på Regionshospitalet Horsens efter en planlagt brokoperation, der er gået galt.

Som TV SYD torsdag har kunnet fortælle, er hun både blevet fejlopereret og fejlmedicineret under sin indlæggelse.

I telefonen forklarer Kamma Rasmussen sin datter, at tingene nu igen er gået galt.

Hendes stomi, som er hele årsagen til, at hun overhovedet skulle opereres for brok i første omgang, er sprunget læk. Hun ligger i sin egen afføring i sengen og er ikke i stand til at komme ud på toilettet.

Moren forklarer i telefonen, at hun i mere end en time har forsøgt at få hjælp fra personalet, men den røde snor, som hun skal trække i er blevet efterladt i en position, hvor hun ikke kan nå den. Hun har også forsøgt at råbe efter hjælpen, men lyden trænger ikke igennem den lukkede dør ind til hospitalsstuen.

Ulla Jensen taler sin mor til ro og skynder sig at lægge på. Med det samme ringer hun op igen - direkte til den afdeling, hvor hendes mor er indlagt. Nummeret kan hun næsten udenad, for det er hverken første eller sidste gang, at hun eller hendes søster må træde i karakter for at sikre sin mor den rette behandling på sygehuset. 

Sygeplejersken, der tager telefonen, skynder sig ned til Kamma Rasmussen og hjælper hende.

Presset personale

Eksemplerne er mange, når Ulla Jensen fra Hellevad og Hanne Rasmussen fra Kolding fortæller om de i alt 128 dage, som deres mor var indlagt.

Kamma Rasmussens døtre plastrede hendes hospitalsstue til med sedler, som disse, da de flere gange oplevede, at moren ikke havde nogen mulighed for at tilkalde hjælp. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD
Kamma Rasmussens døtre plastrede hendes hospitalsstue til med sedler, som disse, da de flere gange oplevede, at moren ikke havde nogen mulighed for at tilkalde hjælp. Foto: Martin Littau Herlevsen, TV SYD

Alle eksemplerne har det tilfælles, at de tegner et billede af en så stor personalemangel på hospitalet, at de læger og sygeplejersker, der er på arbejde, ikke har tid til at udføre deres job tilstrækkeligt.

- Der er bare ikke tid. Der bliver løbet rundt, og der bliver begået fejl. Det er frustrerende for os, fordi vi bliver kede af det og sure over, at vi har en mor, der har det pivdårligt, og som vi ikke føler, der bliver taget hånd om, siger Ulla Jensen og fortsætter:

- Og vores frustrationer reagerer personalet jo på, fordi de faktisk gør deres bedste. 

I forbindelse med deres mors indlæggelse har søstrene blandt andet oplevet, at hun blev fejlopereret, fejlmedicineret af flere omgange og sidst men ikke mindst, oplevede de, at personalet på hospitalet overså en byld omtrent på størrelse med en håndbold på morens tarme.

Udover de fejl, der er begået i behandlingen af deres mor, så føler søstrene heller ikke, at der er blevet taget godt nok hånd om dem som pårørende.

De har flere gange oplevet, at de ikke blev holdt orienteret om morens tilstand, og når de har forsøgt at lave en aftale om at snakke med en læge, er de flere gange kørt forgæves til Horsens for at få melding om, at lægen alligevel ikke havde tid til at mødes med dem.

Kamma Rasmussen fortæller, at hun er helt overbevist om, at hvis hun ikke havde haft sine døtre til at passe på sig under indlæggelsen, så var hun aldrig sluppet levende fra sygehussengen.

Må prioritere opgaver

TV SYD har forsøgt at få et interview med ledelsen på Regionshospitalet Horsens, men de ønsker ikke at stille op. De har i stedet svaret via mail.

- Det er korrekt, at det i Kirurgi i en periode har været vanskeligt at ansætte tilstrækkeligt med plejepersonale. Afdelingen har derfor lukket senge, som er åbnet på andre afdelinger på hospitalet. Dette for at sikre en balance imellem antallet af sengepladser og personale.

Læs hele svaret fra Regionshospitalet Horsens:

Vi ønsker først og fremmest at beklage den oplevelse, som patienten og hendes familie har haft af indlæggelsesforløbet her på hospitalet, og at forløbet er blevet meget længere og mere krævende end forventet.

 

Det gør indtryk, og det er ikke sådan, vi ønsker, at hverken patient eller pårørende skal opleve en indlæggelse på Regionshospitalet Horsens.

 

Vi arbejder hver dag på at skabe professionelle, gode og trygge patientforløb. Når det så ikke lykkes, som i dette tilfælde, så ærgrer vi os, men er også nysgerrige på, hvor og hvordan vi fremover kan gøre noget anderledes og bedre. Der har under indlæggelsen været flere samtaler imellem patienten, familien og ledelsen, der ønsker at lære af forløbet.

 

Det er korrekt, at det i Kirurgi i en periode har været vanskeligt at ansætte tilstrækkeligt med plejepersonale. Afdelingen har derfor lukket senge, som er åbnet på andre afdelinger på hospitalet. Dette for at sikre en balance imellem antallet af sengepladser og personale.

 

I enhver afdeling er der perioder, hvor travlheden er større end andre. I perioder med stor travlhed vil patienterne kunne opleve, at det har betydning eksempelvis i forhold til serviceniveauet. Det er derfor nødvendigt at kunne prioritere imellem opgaverne, og vi er trygge ved, at vores personale bruger deres faglighed til at prioritere de vigtigste opgaver først, så patientsikkerheden er i orden.  

 

Kirurgi er altid forbundet med ricisi i form af forskellige komplikationer. Jo større og mere kompleks operationen er, des større er risikoen for komplikationer. Det taler vi med patienterne om og forbereder dem grundigt inden operationen. En komplikation er ikke ensbetydende med, at der er lavet en fejloperation. Uanset om der er tale om en komplikation eller en fejlbehandling, tager vi det meget alvorligt og agerer derefter.

 

Der har under indlæggelsen været flere samtaler imellem patienten, familien og ledelsen. Vi vil gerne beklage, hvis de pårørende har oplevet at køre forgæves til samtaler med en læge. Som akuthospital må kirurgiske læger jævnligt prioritere akutte operationer, hvilket desværre kan betyde udsættelse af mindre hastende opgaver såsom samtaler. I disse tilfælde bestræber vi os på at lave nye aftaler. Vi har generelt en stor opmærksomhed på at skabe gode og trygge forløb for patienter, hvilket kræver dialog med både patienter og pårørende. Det må vi erkende ikke er lykkedes i dette tilfælde, hvilket naturligvis ærgrer os. 

 

Regionshospitalet Horsens er også omfattet af det kvalificerede ansættelsesstop, som er indført midlertidigt i Region Midtjylland. Opretholdelsen af den daglige drift er blevet prioriteret højt på hospitalet, og derfor er der i perioden blevet givet dispensation til både opslag af stillinger og ansættelse af medarbejdere, som skal indgå i den daglige kliniske drift. I perioden med ansættelsesstop er der givet dispensation til stillingsopslag til plejepersonale i Kirurgi.

 

På Regionshospitalet Horsens arbejder vi systematisk med at skabe sammenhæng imellem antallet af medarbejdere og de opgaver, som skal løses. Det gør vi både på daglig basis og med andre mere langsigtede initiativer. Fx gennemfører hospitalet dagligt kapacitetskonferencer for at være på forkant med belægningssituationen, og ved overbelægning har medarbejderne nogle specifikke værktøjer, de kan tage i brug. I Kirurgi har den løbende kapacitetsstyring bl.a. betydet, at antallet af sengepladser er blevet tilpasset, så det matcher antallet af medarbejdere.

Kilde: Hospitalsledelsen, Regionshospitalet Horsens

Tilliden er væk

Selvom det er forståeligt, at personalet altid skal prioritere tiden bedst muligt, så medførte de mange gange, de blev blevet brændt af, at Ulla Jensen og Hanne Rasmussen helt mistede tilliden til personalet på stedet.

- Vi har bare slet ikke følt os hørt, og vi kunne ikke trænge igennem uanset, om vi tudede eller brølede, siger Ulla Jensen og fortsætter:

- Det var på grund af travlheden, det var virkelig det, jeg oplevede. Når der var så travlt, og de vidste, hvor mange tunge patienter, der havde brug for hjælp og omsorg, så fik vi at vide, at de ikke havde tid til at tage sig af det, vi kom med.

Ulla Jensen fortæller, at hun frygter, at hun en dag skal igennem et forløb som sin mors, fordi hun ikke selv har nogen børn, der vil kunne træde til, når sundhedssystemet fejler.

Ulla Jensen og Hanne Rasmussen har til et møde i november fortalt om deres oplevelser til en ledende sygeplejerske på afdelingen. Hun meddelte dem, at hun var meget berørt af deres historie, og at de ville blive ringet op af hospitalsledelsen. 

Søstrene fortæller, at til trods for at de flere gange har rykket for det, så har de fortsat aldrig hørt noget fra ledelsen på Regionshospitalet Horsens.

Personlige konsekvenser

Kamma Rasmussens indlæggelse har haft store konsekvenser for hendes helbred, men det samme gør sig faktisk gældende for hendes døtre.

- Vi er fuldstændig brudt ned, og vi er selv gået i stykker, siger Hanne Rasmussen, der har måttet sygemelde sig som konsekvens af det.

Hanne Rasmussen fortæller, at hun hver eneste gang, hun har passeret skiltet ved indkørslen til Regionshospitalet Horsens, har fået det fysisk dårligt og været lige ved at kaste op.

Ulla Jensen og Hanne Rasmussen er modsat deres mor ikke ramt på fysikken, men snarere på psyken.

- Jeg har fået en belastningsreaktion og har været deltidssygemeldt i fire måneder. Jeg havde svært ved at passe mit arbejde, jeg havde svært ved at passe mit hjem, lyset er simpelthen blevet brændt i begge ender i den her proces, fortæller Ulla Jensen.

Livreddere advarer om farlig vind og revlehuller

Foto: Pressefoto, TrygFondens Kystlivreddere
Udgivet

TrygFonden Kystlivredning opfordrer badegæster og udøvere af vandaktiviteter til at være opmærksomme på pålandsvind og fralandsvind, inden de begiver sig ud i vandet.

Opfordringen kommer, efter at livreddere flere steder i landet havde travlt i weekenden, hvor det varme sommervejr trak mange mennesker til strandene.

- Vi kigger ind i en periode med vind, der kommer relativt kraftigt for årstiden fra alle mulige hjørner, og derfor skal vi have råbt vagt i gevær, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Kan skabe revlehuller

Fralandsvind er en betegnelse for vind, der blæser fra land og ud over havet. Pålandsvind er et udtryk for vind, som blæser fra havet og ind over land.

- Pålandsvind er der, hvor man oplever, at der kommer liv i vandet og større bølger. Det øger strømmen i vandet, og det kan man blive fanget i - de her såkaldte revlehuller. De er globalt set den største årsag til, at folk omkommer i vand, lyder det fra Anders Myrhøj.

Han tilføjer, at TrygFondens kystlivreddere anviser til områder på stranden, hvor der ikke er aktive revlehuller. Derfor er det en god idé at søge ned til de områder, hvor der er livreddere, hvis man vil i vandet, siger Anders Myrhøj.

Travl weekend - uden livredninger

Ifølge Anders Myrhøj var der ingen livstruende situationer ved de sydjyske strande. Men især på Lakolk Strand - som er en af Nordeuropas største strande - skabte sommervejret stor travlhed hos livredderne, som blandt andet måtte hjælpe med at bringe børn og forældre sammen.

I løbet af uge 29 har livredderne blandt andet haft travlt med at bringe børn i baderinge i land og behandle badegæster for skader.

De seneste uger har livredderne på landsplan været i vandet flere end 600 gange for at advare folk, når de så farlig adfærd på vandet.

TrygFondens kystlivreddere til stede på 34 strande og havnebade rundt omkring i landet.

To kommuner har nu fået ét års regn - 'meget usædvanligt'

Foto: Michael Nielsen, TV SYD
M
Udgivet

Som de eneste kommuner i landet, har Vejen og Vejle Kommune nu rundet det gennemsnitlige årsnedbør i Danmark.

Den gældende klimanormal for årsnedbør hedder 759,1 millimeter. Mandag ligger det fast, at to kommuner i Danmark for året nu har passeret denne mængde.

Det er Vejen Kommune, som har fået 781,3 millimeter nedbør og Vejle med 768,9 millimeter, fortæller DMI.

- Det er meget usædvanligt, at klimanormalen for årsnedbør overgås allerede nu. Hvis man ser på sidste år, der var det vådeste år registreret af DMI, så skulle man helt hen i anden halvdel af september, før årets vådeste kommune, Billund, passerede de 759,1 millimeter, fortæller Frans Rubek, Klimatolog ved DMI.

Dog skal man have for øje, at disse områders årsnedbør generelt ligger over landsgennemsnittet.

Hos DMI har man ikke på nuværende tidspunkt aktuelle rapporter, der viser klimanormalen fordelt på kommuner.

Dog viser en ældre rapport fra DMI, at Vejen kommunes årsnedbør gennemsnitligt lå på 960 millimeter i perioden 2006-15, mens Vejles i samme periode lå på 919 millimeter.

Derfor rammes Syd- og Sønderjylland hårdt

Klimatologisk set, har Syd- og Sønderjylland altid været et vådt område. Det er ikke taget ekstra til i særligt dette område, men derimod hele landet, de senere år fortæller Sebastian Pelt, Meteorolog DMI.

Men årsagen til, at Syd- og Sønderjylland er mere våd end andre landsdele, findes der en god forklaring på.

- En del byger dannes ind over land i sommerperioden, hvilket medfører regn i området. Derudover kommer der, særligt i vinterperioden, en del regn ind fra havene i vest, hvor Syd- og Sønderjylland tager i mod størstedelen af den, hvorefter det aftager, som bygerne bevæger sig østpå, siger Sebastian Pelt.

Endvidere forklares det, at den regn, som bevæger sig nordpå fra Tyskland ikke forstyrres af hav, som ofte får regnbyger til at aftage, og derfor uforstyrret rammer Syd- og Sønderjylland, i modsætning til eksempelvis Fyn.

Stor mængde regn søndag og mandag

Billund har til dato fået 745,7 millimeter nedbør, og lå sidste år på hele 1228,6 millimeter. De ventes dog ikke at overgå klimanormalen i dag, da regnvejret, der faldt mandag morgen, er på vej mod nordøst.

Særligt det seneste døgn har vandet silet ned. Ved Horsens/Bygholm har man fået mest nedbør i Syd- og Sønderjylland, da der er faldet 36,7 millimeter.

Rekordkommunerne Vejen og Vejle har søndag og mandag indtil kl. 9:00 sammenlagt fået henholdsvis 29,9 og 27,2 millimeter, hvorfor de altså har passeret klimanormalen.

Om kommunerne kommer op og rammer samme eller større nedbørsmængde som Billund gjorde sidste år, tør Sebastian Pelt ikke spå om. Dog er det sandsynligt, at de runder 1000 millimeter.

- Jeg tør godt spå, at Vejen og Vejle kommer over 1000 millimeter, medmindre noget går helt galt. Oktober og dernæst august plejer at være de vådeste måneder, og får vi den normale mængde regn resten af året, så når vi den mængde, siger Sebastian Pelt.

Dit digitale aftryk

Vi bruger cookies for at gøre din oplevelse bedre. Vi klatter ikke med dine data, og du kan altid trække dit samtykke tilbage. Klik på detaljer, hvis du vil vide mere.

Du kan altid ændre dine præferencer senere.

Her kan du finde en oversigt over hvilke cookies vi potentielt sætter.
Du kan se flere detaljer om vores cookies her

Nødvendig cookies

Navn Udbyder
CookieConsent tvsyd.dk
__whplayCrate tvsyd.dk
__whseenVerticalVideosCrate tvsyd.dk
frequencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyCategoryV2 tvsyd.dk
recencyLastVisitV2 tvsyd.dk
visitHistoryFrequencyV2 tvsyd.dk
visitedPagesV2 tvsyd.dk

Funktionelcookies

Navn Udbyder
JSESSIONID LinkedIn
bcookie LinkedIn
bscookie LinkedIn
csrftoken instagram.com
lang LinkedIn
li_gc LinkedIn
lidc LinkedIn

Markedsføringcookies

Navn Udbyder
LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube

Præferencercookies

Navn Udbyder
NID Google

Statistikcookies

Navn Udbyder
_cb Chartbeat
_cb Chartbeat
_cb_expires Chartbeat
Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref Chartbeat
_cb_svref_expires Chartbeat
_cbt Chartbeat
Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2 Chartbeat
_chartbeat2_expires Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4 Chartbeat
_chartbeat4_expires Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp Chartbeat
_v__cb_cp_expires Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3 Chartbeat
_v__chartbeat3_expires Chartbeat
ebx_webtag_ Echobox
userId tvsyd.dk

Brugeroplevelsecookies

Navn Udbyder
sp_landing spotify.com
sp_t spotify.com
tableau_locale public.tableau.com
tableau_public_negotiated_locale public.tableau.com