Kolding får dispensation for ghetto-institutioner

Børne- og Undervisningsministeriet har netop meddelt, at Kolding Kommune får dispensation til tre daginstitutioner, der fortsat må have mere end en tredjedel børn fra udsatte boligområder.

Ifølge den såkaldte ghettoplan må højst en tredjedel af de børn, der fremover optages i en daginstitution, komme fra udsatte boligområder. Reglerne træder i kraft fra nytår.

Kolding Kommune har fem daginstitutioner, der har for mange børn fra boligområderne Munkebo og Skovparken/Skovvejen, som er på ghettolisten.

Nu har kommunen altså fået dispensation for de næste fem år for tre af institutionerne.

- Det giver rigtig god mening, fordi vi nu kan hoppe i et langt sejt træk og gøre tingene ordentligt. I stedet for at vi lige pludseligt skal til at handle i panik, fordi tingene skulle besluttes inden 1. januar, siger Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding.

Formålet med grænsen på 30 procent børn fra udsatte områder er, at færre børn skal vokse op i parallelsamfund, hvor der ikke tales meget dansk, og hvor der er begrænset kendskab til danske traditioner og demokratiske normer og værdier.

- Der skal ske det, at vi skal have nedbragt andelen af børn med anden etnisk baggrund og have flere etnisk danske børn ind i de her daginstitutioner, fortæller han til TV SYD.

Kommuner med udsatte boligområder har siden den 1. januar 2019 haft mulighed for at søge om dispensation fra reglerne, hvis der er særlige forhold, som gør det vanskeligt eller uhensigtsmæssigt for enkelte daginstitutioner at leve op til reglerne.

Muligheden blev blandt andet indført for at give kommunerne tid til at nå målet om, at børn fra udsatte boligområder skal løftes ud af parallelsamfund på den måde, der giver bedst mening lokalt.

Det er samtidig et krav, at kommunen eller daginstitutionen allerede har igangsat eller planlægger at igangsætte alternative tiltag, som skal styrke børnenes danske sprog og generelle læring samt modvirke, at børnene vokser op i parallelsamfund.

Esbjerg Kommune har allerede fået dispensation til tre institutioner i udsatte boligområder.