Millioner til rådgivning og aktiviteter for demente og pårørende

Kolding og Fredericia Kommune får mere end 2,5 millioner kroner til rådgivning og aktiviteter for demente og pårørende.

Kolding Kommune har sammen med Fredericia Kommune modtaget 2.529.000 kroner fra Sundhedsstyrelsen til et rådgivnings- og aktivitetscenter for demente og pårørende

Regeringen og satspuljepartierne har sat 37,5 millioner kroner af til 12-15 rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende i Danmark. Et af dem kommer til at ligge i Kolding.

- Det er fantastisk, at vi har modtaget 2,5 millioner kroner til et rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker, der er ramt af demens og de pårørende, der er omkring dem. Det er et meget vigtigt skridt i Seniorudvalgets grundtanke om, at hele Kolding skal være demensvenlig både som by og lokalsamfund.

Derfor glæder jeg mig i særlig grad over det brede samarbejde med foreninger, erhvervsdrivende og uddannelsesinstitutioner, så vi sammen kan skabe tryghed og meningsfulde aktiviteter for demente, siger Seniorudvalgsformand i Kolding Kommune, Søren Rasmussen (DF).

Pengene skal anvendes til at udvikle et rådgivnings- og aktivitetstilbud med nem adgang for mennesker med demens og deres pårørende i et samarbejde og i partnerskab med frivillige, civilsamfundet og sundhedsområdet.

Rådgivnings- og aktivitetscentret for demens er et samarbejde mellem Kolding og Fredericia Kommuner. Der bliver derfor et fysisk rådgivnings- og aktivitetscenter i begge kommuners sundhedscentre og et samarbejde på tværs af kommunegrænsen om tilbud og aktiviteter for grupper af demente og/eller pårørende. Tilbuddene på nuværende tidspunkt er få og små til for eksempel unge demente og børn af demente. Derudover vil der også blive arbejdet sammen omkring uddannelse og vidensdeling både for frivillige aktører og for ansatte. Der kommer en fælles leder for de to lokalcentre, og der laves en styregruppe med repræsentanter fra begge kommuner.

Det er planen, at samarbejdet mellem de to kommuner fortsætter også efter projektperiodens udløb, og at de deler udgifterne til de fælles aktiviteter.

Det stærke samarbejde, der skal skabe det nye rådgivnings- og aktivitetscenter for demens, består ud over Fredericia Kommune også af blandt andre Sygehus Lillebælt/Psykiatrien, SDU, UCL, Kolding Designskole, Alzheimerforeningen, Ældresagen, Sct. Georgs Gilderne, Røde Kors og Rema 1000.