Efter borgermøde om F-35: Flere støjberegninger bliver lavet

Forsvarsministeren vil lave flere støjberegninger af de nye F-35-fly, efter at naboer har givet udtryk for deres frustration.

Forsvarsministeren har nu besluttet at iværksætte yderligere støjberegninger. Beslutning kommer, efter at knap 500 borgere gav udtryk for deres frustrationer til informationsmøde om de nye F-35-fly på Flyvestation Skydstrup. Det skriver Haderslev Kommune på kommunens hjemmeside

De mange borgere var mødt op til mødet for at få mere at vide om den støj, der kommer fra de nye F-35-kampfly, der støjer væsentligt mere end de nuværende F-16-kampfly. 

Det kan gå ud over de nærmeste naboer, der risikerer at få deres ejendomme eksproprieret på grund af støjen.

Flere af de fremmødte borgere gav på mødet udtryk for, at de er frustrerede over situationen. Det får nu forsvarsministeren til at iværksætte yderligere støjberegninger på Flyvestationen Skrydstrup ved en alternativ placering af F-35-komplekset. 

Der skal også laves støjberegninger for de nuværende F-16-fly, som beregningerne fra F-35-flyene kan sammenlignes med.

De nye beregninger skal danne grundlag for det forslag til anlægslov, som forsvarsministeren forventer at fremlægge.

Beboerne vil blive orienteret om resultatet fra målingerne på næste informationsmøde, der bliver holdt i slutningen af januar eller starten af februar 2018.

Der er indkøbt 27 F-35-fly, der efter planen bliver leveret løbende over fem år fra 2021.