PERSONPROFIL

Andrea Terp

Socialdemokratiet

Valgt ved Regionsrådsvalget i Syddanmark

Gift 2 børn

A

Andrea Terp (S) har siden 2013 været regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet (S i Region Syddanmark, hor hun er næstformand for Præhospitaludvalget samt medlem af Innovationsudvalget. Hun genopstiller for Socialdemokratiet i Region Syddanmark ved det kommende valg.

Udover at være regionsrådsmedlem har hun tidligere arbejdet som afdelingsleder for Plejecenter Højmarken og Engparken. Hun er dog for nylig gået på efterløn.

Privat er Andrea Terp gift med Jan Stubberup, som er kredsformand for Socialdemokratiet i Aabenraa. Tilsammen har parret fire børn.

Valgresultater

RV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2100 Socialdemokratiet in total 154901
RV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2456 Socialdemokratiet in total 171645

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Vi har brug for et godt og retfærdigt sundhedssystem. Der er fortsat rigtig meget ulighed. Mit særlige fokus de næste 4 år vil være psykiatrien. Jeg vil arbejde hårdt for, at der bliver sat mer fokus på mennesker med en psykriatrisk sygdom. Området skal tilføres flere penge, området skal italesættes, så den tabu, der er, ændres.
Uddannelse er vigtigt ikke kun for den enkelte unge, men også for alles fremtid. Det skal være nemt, at komme til uddannelsesstederne. Samtidig skal tilbuddende tilpasses nuværende unges ønsker og behov.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er min holdning p.t. sålænge der kun er en aktør, som i givet ville kunne byde.

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Desværre er det ikke en regional beslutning om hvorvidt der skal anvendes flere penge på oprydning m.v. af forurenede grunde.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2013 - nu

Næstformand, Præhospitaludvalget Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem LAG Sønderborg og Aabenraa

Erhvervserfaring

Efterløn
Afdelingsleder Plejecenter Højmarken og Engparken
A

Politiske hverv

2005 - nu

Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialdemokratiet

2013 - nu

Næstformand, Præhospitaludvalget Region Syddanmark, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem LAG Sønderborg og Aabenraa

Erhvervserfaring

Efterløn
Afdelingsleder Plejecenter Højmarken og Engparken

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik