PERSONPROFIL

Charlotte Faber Stech Mortensen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Vejle

Født 15. maj 1975 i Give Gift

V

Charlotte Faber Stech Mortensen var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i Vejle kommune. Charlotte Faber Stech Mortensen blev ikke valgt ind.

Charlotte Faber Stech Mortensen (V) var byrådsmedlem 2013 - 2017 i Vejle Kommune, hvor hun var næstformand i Seniorudvalget samt medlem af bl.a. Voksenudvalget.

Charlotte Faber Stech Mortensen er uddannet fra Vejle Handelsskole med en efterfølgende uddannelse indenfor økonomi, og hun har i mange år arbejdet som regnskabschef i forskellige virksomheder.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 219 Venstre in total 18285
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 547 Venstre in total 19710

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har stor erfaring med ældreområdet og har haft det tæt inde på livet siden barns ben. Jeg ved det er vigtigt at samarbejde for at nå de bedste resultater og det er vigtigt at lytte og være velforberedt. Jeg er kendt for at stå ved mit ord. Jeg tør og kan gøre en forskel og jeg er ikke groet fast i "det plejer vi at gøre", for så får vi ikke skabt fremskridt.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Vejle Kommune bør bruge flere penge på skoleområdet, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi har nogle skoleledere, som kan og tør lede og holder fokus på hvad der gør forskellen for den enkelte elev.

2 Kommunen bør prioritere lejeboliger i stedet for ejerboliger på attraktive beliggenheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 I Vejle skal private aktører ikke have lov til at levere hjemmehjælp.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være muligt selv at vælge hvem man ønsker skal varetage opgaverne i eget hjem.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sortere så meget som overhovedet muligt.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt for vores fremtid at vi holder os sunde og raske og det er motion og samvær medvirkende til. Derfor skal vi sørge for gode idrætsfaciliteter i hele kommunen.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På dette område er vi godt dækket.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er under pres på Voksenområdet og der er behov for flere resourcer for at kunne hjælpe de svageste bedst muligt.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så længe vi kan inkludere de nytilkomne på arbejdsmarkedet udgør de ikke et problem, men jeg mener vi er nået grænsen.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Retten til det frievalg er det vigtigste sammen med kvalitet i arbejdet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal væremuligt at få den bedst mulige hjælp.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er kun udfordret af at der er en del, som gerne vil arbejde, men som ikke kan på grund af sygdom eller andre udfordringer. Dem skal vi bruge flere ressourcer på at hjælpe. Dem som kan selv skal have lov.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi har råd til at tage os godt af dem, der har brug for hjælp end at få skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal tilføre de områder af kommunen, der har behov for et løft flere midler, men det er ikke nødvendigvis yderområder.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tidlig indsats i skolen vil være at foretrække.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede anvendt mange midler på cykelstier, så jeg mener vi er godt dækket på det område.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi haren fantastisk natur, som vi skal bevare. Udviklingen af erhvervslivet bør ikke ske på bekostning af naturen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal udvikle og derfor gøre større indsats på detreområde

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Her er vi udfordret, så ja vi er nød til at gøre noget.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi gør det eigtig godt på dette område

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har meøan brug for hjælp skal man have den uden restriktioner.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er udfordret på dette område, så her er virkelig brug for mange flere ressourcer.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere virksomheder skaber arbejdspladser og vækst det er vigtigt for en kommune i udvikling.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den er meget høj og det kan afholde nye borgere fra at vælge Vejle Kommune til.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesformand Bredsten Hallen

Uddannelse

1992 - 1995

HH Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Regnskabschef Lerche-Henriksen & Møller A/S

2013 - 2014

Regnskabschef Aibel
V

Politiske hverv

2013 - 2017

Byrådsmedlem Vejle Kommune, Venstre

Tillidsposter

2015 - nu

Bestyrelsesformand Bredsten Hallen

Uddannelse

1992 - 1995

HH Vejle Handelsskole

Erhvervserfaring

2016 - 2017

Regnskabschef Lerche-Henriksen & Møller A/S

2013 - 2014

Regnskabschef Aibel

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik