PERSONPROFIL

Mette Langdal

Retsforbundet

Kandidat til regionsrådsvalget i Syddanmark

E

Mette Langdal (Retsforbundet) er kandidat for Retsforbundet i Region Syddanmark og Haderslev Byråd ved det kommende valg. Hun er tidligere formand for partiet, og hun har flere gange været opstillet til Folketinget.

Mette Langdal er uddannet lærer fra Haderslev Seminarium, og hun arbejder til daglig som folkeskolelærer. Hun er desuden aktiv i foreningslivet bl.a. som bestyrelsesmedlem for Rødding Højskole, og hun er desuden aktiv i Folkebevægelsen mod EU. Privat er Mette Langdal gift, og hun har to voksne børn.

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 135 Retsforbundet in total 373

Mærkesager

  • Hospitaler
  • Sundhedsområdet generelt

Med kandidatens egne ord

Den primære årsag til, at folk skal stemme på netop mig, er, at jeg er en ny stemme. Jeg mener, at der bør rystes op i regionen en gang i mellem, og stod det til mig, burde man max kunne genvælges én gang.
Jeg vil arbejde for kortere ventetid inden for psykiatrien - især ungdomspsykiatrien, hvor den lange ventetid, som der ofte er, risikerer at gøre folk mere syge.

Spørgsmål og svar

1 Ansatte på Region Syddanmarks hospitaler har for mange arbejdsopgaver, og det går ud over kvaliteten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Region Syddanmark skal ikke udlicitere ambulancekørsel.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Det nye regionsråd bør forfølge en erstatningssag mod tidligere formand Carl Holst.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Der skal indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Min region skal – efter svensk forbillede – arbejde for at indføre et gebyr på besøg hos praktiserende læge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Regionen skal bruge flere penge på at få flere læger ud i yderområderne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vanskeligt at skaffe praktiserende læger ud i yderområderne - jeg tror, at en udvej kunne være at oprette regionsklinikker, hvor flere læger kunne arbejde sammen uden at skulle købe en praksis.

7 Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er bange for, at et sådant samarbejde vil kunne dræne de offentlige hospitaler for dygtige læger, fordi de vil kunne få en højere løn på privathospitalerne, hvilket i stedet for vil forringe kvaliteten af det offentlige sygehusvæsen.

8 De nye supersygehuse er en god løsning – selvom det betyder lukning af et antal af de mindre sygehuse.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan have sine fordele, at samle ekspertisen på ét sted, men de mindre sygehuse skal ikke lukkes. Der skal folk hen, når der ikke længere er grund til, at de er blandt eksperterne. Folk skal ikke sendes så hurtigt hjem, som tilfældet er i dag, i stedet kan de komme tilbage til deres nærmiljø og komme til hægterne.

9 Sygehusene skal i højere grad udlicitere støttefunktioner som vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift mv. til private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selvom det vil gå ud over det generelle serviceniveau.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Min region skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis en grund viser sig at være forurenet skal regionen være med til at rense den, men der bør ikke bruges en masse penge på at undersøge "en million" grunde, som alligevel viser sig ikke at være forurenede.

12 Min region skal bruge flere penge på kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Principielt mener jeg, at offentlig trafik bør være gratis - især hvis man bor i et yderområde. Den kollektive trafik skal nytænkes, så der ikke blot er tale om store busser. Der skal være et fleksibelt system med øget brug af flextrafik.

13 Min region skal arbejde for at finde løsninger, som gør det muligt at kunne lægge flere ungdomsuddannelser i tyndt befolkede områder, end tilfældet er i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Regionerne løser vigtige opgaver, som hverken staten eller kommunerne kan løse bedre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Regionen skal ikke efterleve regeringens krav om 2 procents effektivisering hvert år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Min region skal bruge flere penge på screeninger af raske mennesker i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Private sundhedsforsikringer er gode, fordi de nedsætter ventetiden i det offentlige sygehusvæsen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Min region bør satse på vækst i de store byer, da dette er den bedste måde at få vækst i hele regionen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Min region bør udstede flere tilladelser til råstofudvinding.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg er både-og i dette spørgsmål. Det er naturligvis tåbeligt at køre med halvtomme busser, men så må man i stedet lave en udvidet flextrafikordning, så det stadig er muligt for folk fra kommunens yderområder at benytte kollektiv trafik.

22 Min region skal arbejde for at kunne detailstyre de enkelte ungdomsuddannelser mere, end den aktuelle lovgivning giver mulighed for.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Bachelor Lærer, Haderslev Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer
E

Uddannelse

Bachelor Lærer, Haderslev Seminarium

Erhvervserfaring

Lærer

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Sydjyllands Storkreds

Seneste politik

Seneste politik