2.191 patienter har fået udsat deres aftale med sygehuset i Region Syddanmark

Sygeplejestrejken har i løbet af de første tre dage resulteret i, at 2.191 operationer, ambulante besøg og aftaler er blevet udsat i Region Syddanmark.

Adskillige borgere har som en konsekvens af den igangværende sygeplejestrejke fået udsat deres sygehusbesøg.

Det viser tal fra Region Syddanmark, der onsdag er blevet offentliggjort.

Tallene dækker over de første tre dage af strejken fra lørdag den 19 juni og frem til og med mandag den 21.juni.

Se den samlede oversigt her.

  • Odense Universitetshospital 905
  • Sydvestjysk Sygehus 429
  • Sygehus Lillebælt 573
  • Sygehus Sønderjylland 284
  • I alt på Region Syddanmarks Sygehuse 2.191


Sygehusene er blevet bedt om kun at udsætte aftaler med borgere tre dage frem. Derfor vil tallet stige dag for dag, oplyser regionen.


På Regionshospitalet Horsens, der hører under Region Midtjylland, er der ligeledes blevet udsat operationer, ambulante behandlinger m.m. på grund af strejken.

  • Regionshospitalet Horsens 540