Oversigt

Kommission fremlægger modeller for at nedlægge regionerne i to af tre anbefalinger

To af tre senarier fra sundhedsstrukturkommissionen kan nedlægge regionerne.

Det præsenterede kommissionsformand Jesper Fisker tirsdag på et pressemøde.

Kommissionen blev nedsat af Regeringen i marts sidste år for at komme med konkrete forslag til organiseringen af landets sundhedsvæsen i fremtiden.

De tre modeller, som Sundhedsstrukturkommissionen præsenterer for fremtidens sundhedsvæsen:

1. Regionerne nedlægges, og der etableres 8-10 sundheds- og omsorgsregioner, som ledes folkevalgte politikere. De nye regioner får ansvar for sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor, samt en række opgaver på sundheds- og ældreområdet, som i dag bliver løst af kommunerne.

2. Regionerne nedlægges og der indføres et "statsligt enhedssundhedsvæsen". Staten overtager driften af sygehuse, almenmedicinske tilbud og den øvrige praksissektor, og en række opgaver, som i dag bliver løst af kommunerne. Sundhedsministeren udpeger en organisation, der driver sundhedsvæsnet.

3. Opgavefordeling mellem regioner og kommuner bevares. Antallet af regioner forbliver fem eller reduceres til tre. Regionerne skal fokusere på at løse opgaver uden for sygehusene, og staten skal styrke kravene til kommunernes opgaver.

Ifølge formanden for danske regioner, Anders Künau, så er kommissionens arbejde interessant læsning, og han fokusere særligt på styringen af en ny struktur.

- Det her drejer sig om at skabe det bedste sundhedsvæsen for borgerne, og jeg hæfter mig ved, at model et og tre stadig opererer med folkevalgte politikere i spidsen, siger Anders Künau.

- Vi synes, at regionerne, er den bedste garant for at samle sundhedsydelserne. Det vil være meget omkostningsfuldt at få flere eller færre regioner. De omkostninger, besværet, og de driftsforstyrrelse, der kommer, vil betyder, at man skal have stærke argumenter for at lave så store ændringer.

Sammen med de tre strukturmodeller kommer kommissionen samtidig med seks anbefalinger til fremtidens sundhedssystem, hvor blandt andet psykiatrien omorganiseres og integreres i det samlede sundhedsvæsen, og en betydelig kapacitetsudvidelse i landets lægepraksisser.

Regeringen kommer, ifølge sundhedsminister Sophie Løhde, Venstre, med deres forslag til en ny sundhedsreform på den anden side af sommerferie.