Byrådsmedlem efter spildevandsafsløring: - Min tillid til forvaltningen har lidt et alvorligt knæk

Byrådspolitikeren Martin Boye (LA) fra Vejen Kommune er rystet over, at han ikke som folkevalgt har kunnet få indblik i, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt i kommunens vandløb.

- Jeg har som folkevalgt krav på - og er dybt afhængig af - at få sandfærdige svar fra forvaltningen, før jeg kan rejse en sag politisk.

Sådan lyder den skarpe kritik af embedsværket i Vejen Kommune. Afsenderen er byrådsmedlem i Vejen Kommune Martin Boye fra Liberal Alliance.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her, eller ændre din browsers indstillinger.

Baggrunden er, at TV SYD har afsløret, at Vejen Kommune i mange år slet ikke har indberettet overløb af urenset spildevand fra kloakker og renseanlæg, der kan skade vandmiljøet.

Spildevandssagen kort

Halvdelen af kommunerne i Syd- og Sønderjylland laver fejl i deres årlige indberetninger af overløb fra kloakker. Kommunerne indberetter i visse tilfælde kun en tiendedel af det kvælstof, fosfor og organiske stof, som de rent faktisk udleder. Overløb kan skade vandmiljøet.


I Vejen har kommunen i årevis glemt at indberette et overløbsrør fra Brørup Renseanlæg til Tuesbøl Bæk. Når sparebassinnet på renseanlægget løber over, løber stærkt forurenet spildevand ud i bækken, som har udløb i Holsted Å, der ligger i et Natura 2000-område. Natura 2000 er et område udpeget af EU og er levested for beskyttede plante- og dyrearter.

Ifølge Martin Boye selv har han siden 2019 forsøgt at få oplysninger om overløb fra forvaltningen i Vejen Kommune - uden held.

- Da jeg så TV SYD, blev jeg meget oprørt. Det var jo netop dét, jeg havde tigget og bedt kommunen om at få gennem halvandet år. Hvis det har været tilgængeligt hele tiden, hvorfor har jeg så ikke fået det tilsendt?

Vejen Kommune bekræfter over for TV SYD, at Martin Boye har forsøgt at få oplysninger om overløb fra kloakker og renseanlæg.

- Jeg kan bare konstatere, at min tillid til forvaltningen i den her sag har lidt et alvorligt knæk. Jeg er jo dybt afhængig af forvaltningen, fordi det er den eneste sandhedsdommer, jeg har.

quote

Jeg er jo dybt afhængig af forvaltningen, fordi det er den eneste sandhedsdommer, jeg har

Martin Boye, byrådsmedlem (LA), Vejen Kommune

- Et alvorligt problem

En af årsagerne til politikerens harme er, at en af de medvirkende i TV SYDs indslag netop kritiserede byrådet i Vejen Kommune for ikke at have gjort noget ved problemet. Men Martin Boye føler ikke, at han kunne have gjort mere.

- Jeg har både krav på og er dybt afhængig af at få en sandfærdig information fra forvaltningen, fordi det er forudsætningen for, at jeg kan rejse noget politisk. Og hvis jeg ikke kan regne med den bistand, som jeg har krav på som folkevalgt, så synes jeg, vi har et alvorligt problem. Enten har man talt usandt, eller også har man svaret mig uden at vide, hvordan virkeligheden forholdt sig. Og jeg håber, at det er det sidste, der er tilfældet.

quote

Enten har man talt usandt, eller også har man svaret mig uden at vide, hvordan virkeligheden forholdt sig

Martin Boye, byrådsmedlem (LA), Vejen Kommune

Fejl i halvdelen af kommunerne

Martin Boye vil nu vende sagen med Liberal Alliances bagland - heriblandt partiets miljøordfører og hovedbestyrelsesmedlem, Henrik Dahl.

- Jeg er nødt til at snakke med mit bagland, for jeg tror ikke, at Vejen Kommune er den eneste.

Og noget tyder på, at Martin Boye har ret i dén antagelse. For ifølge TV SYDs oplysninger er Vejen Kommune langt fra et enestående tilfælde. Halvdelen af de syd- og sønderjyske kommuner laver nemlig fejl i deres årlige indberetninger af overløb fra kloakker og renseanlæg. 

Derudover indberetter kommunerne i grelle tilfælde kun en tiendedel af det kvælstof, fosfor og organiske stof, som de rent faktisk udleder.

TV SYD har bedt Vejen Kommune om at forholde sig til Martin Boyes kritik af forvaltningen, men kommunen er ikke vendt tilbage på henvendelsen.