Oversigt

Klimaforandringer kan femdoble regning efter stormflod

Brudte dæmninger. Oversvømmede sommerhuse. Ødelagte både og biler. Stormfloden i slutningen af oktober gav store ødelæggelser i dele af landet.

Her i landsdelen var det særligt den østvendte kyst, der blev ramt af oversvømmelser.

Men i fremtiden kan vi se frem til flere og større skader fra stormflod, hvis ikke vi beskytter kysterne og eksempelvis ændrer, hvor vi bor.

Når klimaet forandres over de næste 100 år, kan vi at se frem til en femdobling af de forventede årlige skadesomkostninger.

Stormfloden ramte hele første række af sommerhuse på Binderup Strand, hvor vandstanden kom over en meter.
Når vandet kommer, er gode råd dyre. Og det er ikke alt, der bliver dækket af Lov om Stormflod og Stormfald.
Foto: Julie Lapp

Det vurderer Det Miljøøkonomiske Råd, der kommer med input til politikerne.

- Hvis man som tankeeksperiment forestiller sig, at klimaet i dag er som om 100 år, vil det femdoble skaderne fra stormflod, lyder det fra miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen i en meddelelse.

Beregningen tager udgangspunkt i en udvikling, hvor den globale temperatur i 2100 er 2,7 grader højere end gennemsnittet for 1850-1900.

Aktuelt er temperaturen globalt steget 1,1 grader i perioden. Ifølge de nyeste tal vil temperaturstigningen nå 2,5-2,9 grader i løbet af århundredet.

Klimatilpasning kan reducere de forventede omkostninger betragteligt, men ses der på, hvor vi bosætter os, kan det dog godt være en kæp i hjulet.