Tunge landbrugsmaskiner på vejene under høsten kræver ekstra opmærksomhed

Høstsæsonen er for alvor i gang, og det betyder mange store traktorer og mejetærskere på vejene. Politiet opfordrer trafikanter og landbrugere til at skærpe opmærksomheden og køre forsigtigt.

Når høsten sætter ind, skal landbrugere i deres store maskiner ud på vejene for at komme til og fra deres marker.

Det betyder, at trafikanter i denne tid skal være ekstra opmærksomme, for de mange mejetærskere og traktorer med tunge anhængere øger også risikoen for uheld, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. 

Mandag aften var en 37-årig kvinde på motorcykel blandt andet involveret i et alvorligt færdselsuheld med en traktor i Haderslev. 

Derfor kommer Syd- og Sønderjyllands Politi med følgende råd til både trafikanter og landbrugere. For så kan mange ulykker undgås:

Gode råd til bilisterne

Bilisterne skal sørge for at

 • Huske, at landevejen er for alle – også for landbrugerne.
 • Køre hjemmefra i god tid og overholde hastighedsgrænsen.
 • Køre bil når du kører bil og ikke betjene din mobil eller på anden måde være uopmærksom.
 • Læse trafikken langt frem og vise hensyn.
 • Huske, at jo tættere du kører på et langsomt vogntog, jo mindre kan de se i deres spejle.
 • Ved overhaling af vogntog så blive 30 - 40 meter bag det, du vil overhale. Så kan du se modkørende og også vurdere, om der er plads foran vogntoget til at trække ind.
 • Vær opmærksom på om vogntoget giver tegn for svingning og/eller trækker ud mod midten af vejen for at forberede svingning.
 • Hids dig ikke op over at køre bag et langsomt vogntog. Ofte kan føreren ikke trække ud i rabatten på grund af vogntogets størrelse og vægt.
 • At kollidere med store maskiner bryder ingen sig om. Hellere komme senere frem end aldrig at komme frem. Hvis du er sent på den, så informer om, at du er forsinket.
 • Benytte dig flittigt af smil, tålmodighed, venlighed og takke-vink.

  Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi

Gode råd til landbrugere og maskinstationer

Landbrugere og maskinstationer skal sørge for at

 • Vurdere om det er nødvendigt at køre ud på landevejene på de allermest trafikerede tidspunkter morgen og eftermiddag.
 • Bremser på traktorer, maskiner og vogne fungerer optimalt. Spejle skal være intakte og korrekt indstillet.
 • Være opmærksom på, at der skal være frit udsyn. Ruderne vil naturligvis bære præg af, at køretøjet har været ude i marken i flere timer, men det må ikke gå ud over dit udsyn.
 • Alt skal være korrekt afmærket med lygter og reflekser, som er rene og virker. Kører du i lygtetændingstiden, giver det derfor god mening at gå en tur rundt om traktorvogntoget og foretage et tjek, inden turen går ud på landevejen.
 • Orange trekanter på køretøjerne skal være orange – og ikke falmede.
 • Rotorblink må der meget gerne være flere af. De skal kunne ses forfra, bagfra og fra siderne. Hvis der er dele af vogntoget, der rager 1 meter frem foran traktoren, 2 meter bagud eller 15 cm til siden, skal rotorblink altid være tændt. Også udenfor lygtetændingstiden.
 • Tvillingehjul skal være korrekt afmærkede med reflekser og markeringslys.
 • Arbejdsredskaber skal være i transportstilling ved landevejskørsel. Det gælder også frontmonterede redskaber, som ikke må spærre for førerens udsyn. Det er ikke lovligt at køre med en del af arbejdsredskaberne i modkørende vognbane eller køre hen over kantpæle.
 • Vogne skal være korrekt læsset og tingene fastspændt, så korn og halm ikke falder af i sving, ved rundkørsler etc. Og der må selvfølgelig ikke være overlæs.
 • Ingen mobiltelefonbetjening mens du kører.
 • Trække ind hvor det er muligt, så en eventuel kø kan komme forbi.
 • Blink af i rigtig god tid ved svingning.
 • Ved standsning i vejsiden på landeveje i lygtetændingstiden: Sluk nærlyset og bagudrettede hvide arbejdslygter, tænd positionslys. Så kan andre trafikanter se, hvad det er og ikke bliver blændet.
 • Sæt skilte op og gør vejen ren efter endt arbejde.
 • Benytte dig flittigt af smil, tålmodighed, venlighed og takke-vink. 

  Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi