Redningsaktion på Harald Blåtands gamle verdensarvs-høj i Jelling

Sydhøjen ved Jellingstenene, som er en del af Unescos verdensarv, skal repareres.

Mange års slid og en udgravning for 80 år siden har slidt på Sydhøjen ved Kongernes Jelling. Derfor går Jelling Kirke museet i mandag i gang med at restaurere den 10 meter høje og 70 meter brede høj, som ligger på kirkens område.

- Der er kommet nogle lavninger og markeringer på højen, som er ret tydelige, og nogle af dem samler vand. Det er målet, at vi skal have noget jord derop, nogle trappesten og noget rullegræs, så den er stærk nok, når turisterne kommer i højsæsonen, fortæller museumschef Morten Teilmann-Jørgensen, Kongernes Jelling.

Sydhøjen er en af to gravhøje, der sammen med Jelling Kirke og Jellingstenene udgør Jellingmonumenterne, der alle er optaget på Unescos verdensarvsliste. Harald Blåtands folk byggede højen for 1000 år siden.

Udgravning for 80 år siden

I 1941 foretog man Nordens dengang største udgravning, hvor man fjernede 135.000 trillebør-læs med jord, da man ville finde Gorm den Gamles gravkammer. Det lykkedes ikke, og man kørte jorden ind igen. Der er i dag spor efter udgravningerne, hvor jordlaget er sunket en del. Samtidig har de mange turister betydet ekstra slid på højen.

- Man ville nok gøre det anderledes i dag, for det var et voldsomt indgreb, men man kunne ikke gøre det på andre måder dengang. Derfor skal vi også være ekstra varsomme, for højen har stået der i 1.000 år, fortæller Morten Teilmann-Jørgensen.

Reparationsarbejdet ventes kun at tage en enkelt dag, og dele af højen er afspærret, men der er fortsat adgang for turister på højen i løbet af dagen.  

Sådan så det ud ved udgravningen i 1941.
Sådan så det ud ved udgravningen i 1941.
Foto: Kongernes Jelling

Sydhøjen

Sydhøjen i Jelling blev bygget af Harald Blåtand omkring 978-80 og udgør et væsentligt element i det store vikingetidskompleks i Jelling.


De to høje på stedet, der hører til landets største, har siden 1800-tallet undergået omfattende arkæologiske undersøgelser, der mange steder har fjernet den oprindelige konstruktion.