Svinepestens udbredelse siden 2007

Animationen viser alle registrerede udbrud af afrikansk svinepest hos vildsvin og tamsvin hos World Organisation for Animal Health OIE og Animal Disease Notification System ADNS of the EU siden 2007 indtil februar 2018. FLI hæfter ikke for dataens korrekthed. Forskel i indrapportering i de forskellige regioner skal tages i betragtning, når man analyserer data.