TV der bevæger dig

VUC Syd fyrer revisor

VUC Syd har afsat deres revisor med øjeblikkelig virkning og tager Styrelsen for Undervisning og Kvalitets kritik alvorligt.

VUC Syd har afsat deres revisor med øjeblikkelig virkning. Foto: Ole Møller, TV SYD

Bestyrelsen på VUC Syd er omgående gået i gang med at udarbejde en handlingsplan, der sammen med allerede iværksatte tiltag skal imødekomme Styrelsen for Undervisning og Kvalitets (STUK) kritik.

Samtidig har VUC Syd afsat den eksterne revisor med øjeblikkelig virkning, som Undervisningsministeriet har bedt om.

Vi tager styrelsens kritik særdeles alvorligt. Vi har de seneste otte måneder i forbindelse med, at vi har redegjort for forløbet over for STUK, allerede truffet en række foranstaltninger for at styrke de arbejdsgange og procedurer, som STUK nu retter kritik mod.

H. P. Geil, bestyrelsesformand VUC Syd, Haderslev

10 forhold skal rettes op på og 1,2 mio kroner tilbagebetales 

STUK giver VUC Syd pålæg om at rette op på 10 forhold og tilbagebetale 1,2 mio. kroner til styrelsen.

Forholdene drejer sig om tilskudsadministration, faglig og pædagogisk kompetence, løn- og ansættelsesforhold, forvaltning af udgifter og sparsommelighed, samt revision, hvor VUC Syd er blevet pålagt at afsætte den nuværende revisor og udpege en ny.

VUC Syds bestyrelse tager styrelsens vurderinger og begrundelser til efterretning.

Overraskelse over revisor-kritik

- Vi er meget overraskede over revisorkritikken, men vi tager selvfølgelig kritikken alvorligt. Nu skal vi ud at finde en ny revisor, siger H. P. Geil til TV SYD.

- Vi tager styrelsens kritik særdeles alvorligt. Vi har de seneste otte måneder i forbindelse med, at vi har redegjort for forløbet over for STUK, allerede truffet en række foranstaltninger for at styrke de arbejdsgange og procedurer, som STUK nu retter kritik mod, siger bestyrelsesformand H. P. Geil.

H. P. Geil hæfter sig samtidig ved STUKs kritik af VUC Syds eksterne revisor, som er en helt ny kritik for VUC Syds bestyrelse.

Revisor skal forklare sig

- Vi har hvert år fået forelagt revisorpåtegnede procedurer og indberetninger, som også er blevet indsendt til styrelsen. Så sent som i 2015 blev vi kulegravet af Rigsrevisionen, som dengang påtalte, at vi skulle justere vores kontoplan, og dette tog STUK til efterretning. Vi har derfor haft tillid til, at procedurer og indberetninger var i overensstemmelse med lovgivningen. Det er en helt ny vending, sagen tager for os, og vi har omgående handlet på STUKs pålæg om at afsætte revisor, siger H.P. Geil.

VUC Syd har samtidig bedt revisor udarbejde en redegørelse, som skal danne grundlag for en vurdering af, om der er belæg for at tage sagen i Revisornævnet.

Bestyrelsen ønsker samtidig at sende et tydeligt signal om åbenhed og villighed til at lære af fejl og kritik. Derfor har den besluttet at offentliggøre den påtænkte afgørelse på VUC Syds hjemmeside. 

 

Mest sete på tvsyd.dk