TV der bevæger dig

Grænsekontrol forlænges i seks måneder

Der vil være stikprøve-kontrol ved indrejse over den dansk-tyske grænse frem til den 12. maj 2019.

Den danske regering har fredag besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol for en periode på seks måneder - nu med frygten for terror som begrundelse.

Den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse opretholdes i yderligere seks måneder. Vurderingen er nu primært begrundet i den alvorlige terrortrussel mod Danmark.

- Det er lykkedes regeringen at bringe indrejse- og asyltallet ned på et lavt niveau, og det glæder jeg mig over. Når det er sagt, så er der stadig en alvorlig terrortrussel mod Danmark og et væsentligt pres på Europas ydre grænser. Derfor mener regeringen, at grænsekontrollen er nødvendig for at værne om Danmarks sikkerhed, siger Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om baggrunden for fortsat at udføre stikprøvekontrol ved indrejse.

Den danske regering har derfor i dag orienteret Europa-Kommissionen og de øvrige Schengenmedlemsstater om beslutningen.

Se regeringens brev til Europa-Kommissionen 

Grænsekontrol siden 2016

Danmark har siden den 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekontrol i de danske havne med færgeforbindelse til Tyskland samt ved den dansk-tyske landegrænse. Senest er grænsekontrollen blevet opretholdt til og med den 11. november 2018.
Den danske regering har fredag besluttet at videreføre den midlertidige grænsekontrol for en periode på seks måneder i medfør af Schengengrænsekodeksens artikel 25 og 27 (normalproceduren), når grænsekontrollen på det nuværende grundlag ophører den 11. november 2018. Beslutningen er truffet med henvisning til primært den alvorlige terrortrussel mod Danmark.

Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App
Hent vores nye Play App