Oversigt

EU-dom slår fast: Legos byggeklods beholder designbeskyttelse

Et af Legos klods-designs beholder sin særlige beskyttelse i EU. Det har EU's domstol afgjort onsdag.

Lego har inden for EU en særlig beskyttelse af sit design af legoklodsen. Der er tale om en tynd klods med fire knopper i midten. Designbeskyttelsen betyder, at andre virksomheder i EU ikke må kopiere legoklodsen.

I 2022 anlagde Delta Sport Handelskontor en sag ved EU-domstolen med påstand om annullering af den særlige beskyttelse.

Det er ikke første gang, at designbeskyttelsen har været truet. Siden 2010 har klodsen været omfattet af designbeskyttelsen, men i 2019 tilbagekaldte Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) beskyttelsen på anmodning af Delta Sport Handelskontor.

I 2021 annullerede EU-retten EUIPO's afgørelse, og det blev til en ny afgørelse om afslag på Delta Sport Handelskontors begæring om ugyldighed. EUIPO fandt på daværende tidspunkt ikke grund til ophævelse af klodsens beskyttelse.

I 2022 anlagde Delta Sport Handelskontor en ny sag i håbet om at få EUIPO's nye afgørelse annulleret. Med dagens dom altså uden hel.

Delta Sport Handelskontor producerer blandt andet dele til legetøj.