Sådan har forureningen i Grindsted udviklet sig

Se tidslinje over udviklingen i sagen om Grindstedværket, der i årtier sendte tonsvis af kemikalier urenset ud i Grindsted Å.

- Jeg kan stadig blive overrasket over mængderne og antallet af forurenende stoffer.

Sådan siger geolog Lone Dissing fra Region Syddanmark i den brochure, som regionen i samarbejde med Billund Kommune har udarbejdet om forureningen i Grindsted, der forventes at blive et af emnerne i valgkamp op til folketingsvalget, der senest skal finde sted i juni næste år.

Grindstedværket har siden 1920'erne og gennem de følgende årtier deponeret store mængder giftigt afffald flere steder i byen og udledt urenset spildevand fra produktionen ud i Grindsted Å.

Da problemet blev for synligt i Grindsted, kørte virksomheden affald og spildevand ud i Kjærgård Klitplantage ved Vestkysten mellem Vejers og Henne.

Her er den dag i dag Danmarks længste badeforbud - trods den kendsgerning, at stat og region har brugt knap 50 millioner på at rydde op.

quote

Jeg kan stadig blive overrasket over mængderne og antallet af forurenende stoffer.

Lone Dissing, geolog, Region Syddanmark

Regionen undersøger sundhedsrisiko

Der strømmer mere end 200 kg vinylklorid ud i Grindsted Å hvert år.

Grundvandet under byen er nogle steder så forurenet, at borgerne skal forhøre sig hos kommunen, før de vander haven. Ganske enkelt for ikke at vande med vand fra forurenede grundvandsreservoirer.

Region Syddanmark vil nu undersøge, om der er en overrepræsentation af visse lidelser og sygdomme i Grindsted.

Et forskningsprojekt skal give svar på nogle af de spørgsmål om sundhedsrisikoen ved at bo i byen med ca. 10.000 indbyggere.

Regningen for at rydde op efter forureningen kan ikke sendes til Danisco, der ejede Grindstedværket, for princippet om, ”at forureneren selv betaler” blev først indført som en del af Jordforureningsloven fra 1999.

Forurening konstateret fire steder 

Det diskuteres nu, om regningen for oprydningen skal løftes af staten, eller om regionen selv må punge det tre-cifrede millionbeløb ud, som det koster at rydde op efter fortidens synder.

Omfanget af forureningen i Grindsted er ikke kortlagt. 

Der er konstateret forurening fire steder i og omkring byen: Fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og Grindsted Kommunes gamle losseplads syd for byen (se kortet i toppen af artiklen). Men hvor stor forureningen er, vides ikke.

Borgere og andre interesserede kan holde sig orienteret på en hjemmeside, som myndighederne har oprettet.

Tidslinje over forureningen i Grindsted