Ekspert efter Fredericia-afsløringer: Lav kommunalt rejsehold

Balladen i Fredericia får nu en ekspert i kommunale forhold til at foreslå et rejsehold, der uanmeldt kan besøge kommunerne og afsløre forhold som dem i Fredericia.

Fyringer, hjemsendelser, politianmeldelser har været på dagsordenen i Fredericia Kommune de seneste uger. Og dertil kommer et byråd, der føler, at de har haft for stor tillid til den forhenværende borgmester. 

quote

Vi har brug for nogen, der tager ud og kulegraver kommunerne på det forvaltningsmæssige område.

Roger Buch, kommunalforsker

For at undgå lignende sager i landets kommuner i fremtiden foreslår kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie og Journalisthøjskole, at der etableres et forvaltningsmæssigt rejsehold, der kan tage på uanmeldt besøg i kommunerne og kontrollere, at alt foregår efter bogen.

- Der er et hul i lovgivningen, for der er ikke nogen, der kontrollerer kommuner. Rigsrevisionen kontrollerer staten, men ikke kommunerne på den måde, fortæller Roger Buch.

Kommunerne er underkastet lovpligtig revision, så borgerne kan være sikre på, at pengene stemmer i kommunekassen, men alt andet, som for eksempel ansættelsesprocedurer, er det overladt til de lokale politikere at holde øje med.

Brug for at kulegrave kommunerne

- Vi har brug for nogen, der tager ud og kulegraver kommunerne på det forvaltningsmæssige område. Rigsrevisionen kan for eksempel vælge at fokusere et halvt år på forsvaret og gå det efter i sømmene, det samme kunne man gøre i kommunerne, siger Roger Buch.

- Besøgene skal være uanmeldte og med ujævne mellemrum. Det bliver dyrt, så et besøg i én eller hver anden valgperiode (fire år, red.) er nok realistisk. Men hvis man finder noget, skal man selvfølgelig ikke vente fire år med at komme igen, mener kommunalforskeren fra Århus.

Selvom det bliver dyrt, hvis 98 kommuner skal have besøg af et forvaltningsmæssigt rejsehold, vil det være godt givet ud, siger Roger Buch.

Alle retter ind

- For hvis der bliver fundet noget i en kommune, så retter de 97 andre kommuner ind. Det er helt sikkert, at der lige nu ikke bliver sløset med ansættelsesprocedurer i de andre kommuner. Risikoen for at få besøg af rejseholdet vil også give politikere og ansatte et våben i hånden til at sige fra overfor politikere, kolleger eller procedurer, de kan se er forkerte.

Spørgsmålet er, om en omrejsende kontrolfunktion vil skamskyde den højt besungne tillid til systemet sådan i runde tal.

- Jamen, vi skal være mistroiske. Det er derfor man har revision (af økonomien, red.), og det skal vi også i det forvaltningsmæssige. Man kan ikke lave et fejlfrit system, men kontrol er en nødvendighed, og der er alt for lidt kontrol i dag i forhold til, at kommunerne beskæftiger næsten 60 procent af de offentligt ansatte og styrer det meste af den offentlige økonomi, slutter Roger Buch.