Efter afsløringer: Her er hundeforenings uredigerede svar til TV SYD

"Flere adoptanter, plejefamilier og frivillige fortæller om adfærdsvanskelige og syge hunde, som de ikke mener, I tager ordentligt ansvar for. Hvad tænker du om det?". Det er bare et af i alt 14 spørgsmål, som TV SYD har stillet foreningen New Hope Denmark.

Den frivillige forening New Hope Denmark importerer udenlandske gadehunde, der har smitsomme sygdomme og adfærdsproblemer. 

Det har TV SYD afsløret i dokumentarserien 'De døde gadehunde'.

Nedenstående er New Hopes svar på 14 spørgsmål, som TV SYD har stillet foreningen. Svaret er modtaget den 24. juni 2020. 

TV SYD har efterfølgende bedt New Hope sende dokumentation for priserne på de forskellige udgifter forbundet med import af hundene, foreningens økonomi, regnskab samt laboratorietest fra transporten 29. maj 2020.

New Hope Denmark er ikke vendt tilbage med dokumentationen.

TV SYD har også flere gange spurgt New Hope om at stille op til interview og har sendt yderligere spørgsmål. 

Men New Hope har ikke ønsket at stille op til interview og er ikke vendt tilbage på vores seneste forespørgsel.

TV SYD har valgt at anonymisere de navngivne personer i New Hopes svar, som ikke optræder i TV SYDs dækning af sagen og i henhold til GDPR.

Herunder er TV SYDs spørgsmål til New Hope og foreningens svar


1. Flere adoptanter, plejefamilier og frivillige fortæller om adfærdsvanskelige og syge hunde, som de ikke mener, I tager ordentligt ansvar for. Hvad tænker du om det?

SVAR:

- Jeg tænker, at NHDK har adopteret knap 900 hunde over en 3-årig periode og der altid vil være uoverensstemmelser og folk der er uenige i vores arbejde, herunder familier/adoptanter, plejefamilier og frivillige. Vi kan fint leve med, at dem, der reelt har været tilknyttet NHDK og kritiserer foreningen, kan tælles på to hænder, og vi er udemærket klar over, hvem der henvises til. Vi har heldigvis over 99% meget glade og taknemmelige adoptanter og mange ihærdige frivillige, der ikke deler deres mening.

For at du får sagen fra begge sider, kommer vores version her:

Christina med Hugo, en lille 12-14kg hund. Hun tog hunden til sig, da hun var frivillig. Efter nogle måneder meldte hun ud, at de havde en ven i England, der ønskede at adoptere Hugo. Efter noget tid fortalte hun den ansvarlige for plejehunde, at han var aggressiv overfor hendes mand, men at de fortsatte med adfærdstræner tilknyttet. NHDK accepterede. Pludselig kontaktede Christina igen NHDK, da Hugo havde bidt hendes mand og forlangte han blev hentet. Vi fortalte hende, at alle plejepladser var fyldte på daværende tidspunkt, og vi må overholde Fødevarestyrelsens regler for kvm2 og antal. Da hun ikke ville tage ansvaret og sagde, hun ville aflive ham, valgte vi, at tilbyde som allersidste udvej, at han kom til Portugal til de kyndige folk, vi samarbejder med. Christina skulle aflevere ham ved grænsen, men havde ikke hans papirer lavet ordentligt ved dyrlægen. Derfor tog hun retur til sit hjem, ignorerede NHDKs opkald og forsøg på kontakt vdr. afhentning og aflivede stakkels Hugo.

En anden plejefamilie er ▇▇▇▇▇▇, der påstod, hun havde enorm erfaring med hunde og hundeadfærd. Hun fik vores plejekontrakt at læse, herunder om ansvar og krav, hvilket hun accepterede. Hun fik en 6 måneder hvalp i pleje, der var enormt stresset og havde brug for tid. Få dage efter ringede hun og sagde, at hvalpen var aggressiv, og vi skulle hente den akut. Da hun fik at vide, at dette ville tage noget tid at arrangere (igen med henblik på plads og hensynstagen til gældende regler), valgte hun samme dag at ringe til politiet, ringe rundt til alle og være meget grov i sin retorik. Hunden blev akut hentet. Vedkommende har mange lignende sager mod hendes børns skole med videre og var ikke mentalt stabil den kommende tid.

En anden plejefamilie er ▇▇▇▇▇▇▇ der havde hunden ▇▇▇▇▇▇ i pleje. Han var en meget gammel hund der lige var kommet fra Portugal. Det vidste sig, at han havde sår omkring penis, og dette betalte NHDK for blev tjekket. Det var en kræftform som skulle behandles. Dog modtager vi pludselig et opkald om, at hendes mand (der var hjemme på dét tidspunkt alene med hunden) har givet hunden ud til en vidt fremmed person. Dette blev politianmeldt og hunden er stadig meldt stjålet. Derfor er vedkommende vred på NHDK.

Også er der nogle få adoptanter der ikke har været enige i forløbet. Herunder tænker jeg du har talt med:

▇▇▇▇ med hunden ▇▇▇▇▇ der trods, det eneste, der var galt, var, at hun modtog hundens pas forsinket og ellers har en masse billeder og videoer af, hvor god en hund hun har, valgte at gå amok over forsinkelsen og hænge NHDK ud.

▇▇▇▇▇▇▇ og ▇▇▇▇ håber vi ikke har udtalt sig, da dette er aftalt, at de ikke gør for, at NHDK afstod fra erstatningssag.

Christina og Thorfinn med deres anden hund, som de var blevet bekendtgjort havde tandskader FØR adoption, men valgte at adoptere ham alligevel.

▇▇▇▇▇▇▇▇ (tidligere frivillig der nu har egen lignende forening) valgte selv sin hund ▇▇▇▇ og talte direkte med dem i Portugal, der havde hunden. Det vil sige, at hun var bekendt med hundens fortid og risikoen ved adoptionen, men nu efterfølgende lægger hun det ud som om, NHDK stod for dette, hvilket ikke er korrekt. Hertil modsigende for, hvorfor ville hun, som på daværende tidspunkt var i bestyrelsen, ikke selv stå for adoption af en hund til sig selv? Efterfølgende har hun brudt kontrakten om aflivning og valgt at aflive hunden i stedet for at lade NHDK arbejde med den.

▇▇▇▇▇▇ med ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (omplaceringshund), der fik hvalpe med hendes hund, trods dette er kontraktbrud. Det fremgår i NHDKs kontrakt, at ved omplacering skal hunde, der er adopteret som hvalpe, og derfor ikke er neutraliseret, blive neutraliseret af tidligere familie, eller der skal betales til nye familie, førend de modtager hunden. Dette valgte den gamle familie ikke at gøre, og ▇▇▇▇▇▇ fik hvalpe med hunden grundet “et uheld”.

▇▇▇▇▇▇▇ hvor ejer ikke havde oplyst ved godkendelsessamtalen, at hun havde mentale udfordringer. Efter adoptionen løb hunden væk flere gange og NHDK forsøgte over flere omgange at hjælpe. Dette var tidligere frivillige Stephanie, der stod for dette. Jayne fra Hundens Tarv valgte at “tage over” og fik vendt ▇▇▇▇▇▇▇s ejer mod NHDK, og samarbejdet stoppede.

Hanne der havde Lily i pleje. Hun valgte at sætte en stresset hund sammen med sine andre hunde, og Lily bed en af de andre, så den måtte aflives. Hanne ringede op til undertegnede, der var på Azorerne og stod midt ude i ingenting og var ved at redde hunde. Jeg henviste til ▇▇▇▇▇▇▇ (der adopterede ▇▇▇▇), der på daværende tidspunkt var ansvarlig også, samt hun var i Danmark. Det sidste, jeg sagde til Hanne, var, at hun skulle holde hundene adskilt og vente til dagen efter og ikke aflive Lily. Dette valgte Hanne dog at gøre alligevel. Dette i samråd med en ▇▇▇▇▇,der før Hanne havde Lily i pleje. Det skal her understreges, at Lily var sammen med andre hunde før ▇▇▇▇▇ og Hanne, men var stresset ovenpå rejsen til Danmark, samt ▇▇▇▇▇ og hendes kærestes fuldstændige forkerte håndtering af Lily, før Hanne tog over. Dette kan dokumenteres med videoer, hvor de presser Lily enormt og provokerer hende i stedet for ro og almindelig håndtering af en stresset hund.

▇▇▇▇▇▇▇ adopterede en meget gammel labrador fra et killing shelter og var gjort bekendt med, at han var gammel og kom fra kummerlige vilkår. Hun har sidenhen givet NHDK skylden for, at han ikke var rask, trods en amtsdyrlæge (lovkrav) sagde god for, at han var frisk nok til at rejse. NHDK er ikke uddannet dyrlæger.

▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ der adopterede en gammel hund fra et offentlig internat, hvor det desværre viste sig, at han havde tandskader. NHDK gav hende derfor en anden hund i stedet for uden betaling samt forsøgte på bedste vis at støtte i forløbet.

Og så har vi en lang række af internetkrigere og haters, der har for meget tid og for lidt indhold i livet, der spreder injurier overalt i samspil med ovenstående personer.

Herunder har vi ▇▇▇▇▇▇▇, der har lavet gruppen mod NHDK, da han er uenig i den måde, vi forsøgte at hjælpe en familie med indfangning af hunden ▇▇▇▇▇▇ på. Han har siden forsøgt at hænge os ud og kommer kontinuerligt med injurier på Facebook. Dette indsamles til civil retssag.

Hertil har vi kvinder, der ikke laver meget andet end at forsøge at hænge andre ud, og har stor interesse i, at deres hunde adopteres i stedet for:

Jayne Lisbeth Johnsen (Hundens Tarv).

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇ ▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇

▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇

▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇

▇▇▇ ▇▇▇▇

Flere af ovenstående er vi opmærksomme på iht. civil søgsmål for injurier.

Endvidere skal der hertil tilføjes, at adoptanter FØR en adoption både på hjemmesiden, ved godkendelsessamtale og i kontrakten tydeligt bliver bekendt med risikoen ved adoption af en hund, der kan have skjulte mentale eller fysiske skader. Dette er sjældent tilfældet, da NHDK samarbejder med dygtige dyrlæger og hundekyndige i Portugal, men det er dyr, vi arbejder med, og det kan ske, derfor advares alle om dette førend en adoption.

“New Hope Denmark fungerer udelukkende som formidlende mellemled, imellem organisationens samarbejdspartnere og deres dyrlæger i Portugal, og adoptanten i Danmark.

Hunden adopteres på grundlag af portugisiske dyrlægers faglige viden, og samarbejdspartnernes indsigt i hunden.

New Hope Denmark kan derfor ikke holdes hverken økonomisk, eller fagligt ansvarlig, hvis hunden mod forventning, skulle vise sig at have skjulte fysiske- eller psykiske helbredsudfordringer. New Hope Denmark, vil i så tilfælde hjælpe med at etablere kontakt til de nødvendige samarbejdspartnere og dyrlæger i Portugal.”

Og “Hundens sundhed. Hunden er kontrolleret af dyrlæger i Portugal, den er vaccineret og får udført en række sundhedstest, inden den bliver gjort klar til at rejse hjem til sin nye familie i Danmark.

Ud over denne generelle sundhedskontrol, bliver hunden yderligere kontrolleret af en statsautoriseret dyrlæge i Portugal 48 timer før afrejsen. Dette er et krav fra EU i forbindelse med det transportsystem, hundene rejser under i henhold til krav fra Fødevarestyrelsen.

Selv om hunden er blevet kontrolleret mindst to gange af flere dyrlæger i Portugal og vurderet godkendt til afrejse (i henhold til gældende regler i Portugal og Danmark), kan den have behov for fysisk pleje eller behandling, når den ankommer til Danmark….”, jf. kontrakten.

Hertil nævnes det igen i kontrakten: “Adoptanten er indforstået med:

Hunden er ikke opvokset under de vilkår vi kender i Danmark. Hunden har muligvis ikke været så lang tid hos sin mor, som loven siger i Danmark. Den kan have haft dårlige oplevelser med mennesker, den kan have kæmpet for sin mad, eller have oplevet larm og kaos omkring den, før den ankommer til Danmark.

Hunden kan have skjulte fysiske som psykiske mén grundet traumer.

Dette er NHDK ikke ansvarlig for, dette gøres der hermed opmærksom på. Desuden gør NHDK adoptanten opmærksom på, at hunden med dens baggrund, har brug for tålmodighed, kærlighed og ro, ved dens ankomst til Danmark.”, jf. kontrakt.

2. Fødevarestyrelsen mener, at NHDK har brudt loven, når I blandt andet ikke har haft en tilsynsførende dyrlæge i foreningens to første år, ikke har registreret alle hunde i TRACES og udleverer udenlandsk medicin til adoptanter og plejefamilier. Fastholder du, at I igennem hele foreningens levetid og for nuværende opfylder al dansk lovgivning?

SVAR:

NHDK startede som privat ønske om at hjælpe uskyldige hunde, der led i offentlige kenneler. Det voksede langsomt med tiden (tilbage i 2018-2019). Fødevarestyrelsen kontaktede NHDK og gjorde os opmærksomme på, at vi underlagt regler for kommerciel import, hvorefter vi ændrede procedurer, og siden da har fulgt EU-lovgivning om TRACES og erhvervsmæssig import. Hertil har vi taget alle lovpligtige kurser og fulgt Smiley-ordningen siden vi blev kendt med disse krav. Iht. dyrlægekontrol blev vi opmærksomme på dette krav ved start af corona, og derfor trak det ud.

3. Hvorfor skrev I Steffen Knold på som tilsynsførende dyrlæge, når I aldrig har haft en aftale med ham om, at han skulle være jeres tilsynsførende dyrlæge?

SVAR:

Fordi Steffens klinik var den, jeg anvendte privat, og Fødevarestyrelsen meldte ud, at vi blot kunne anføre en dyrlæge også tale med denne klinik og få deres accept hertil. Førend vi nåede at få dette formidlet videre, stod vi med ▇▇▇▇▇▇-sagen og andre sager, hvorfor vedkommende valgte at komme med den udtalelse om, at han ikke var kontaktet. NHDK har siden fået en god dyrlægeklinik tilknyttet og følger hermed lovkravet.

Jeg vil meget gerne her tilføje, at når der kigges på smiley-ordningen, som vi følger, eller kigger på Virk.dk iht. lovkrav om erhvervsmæssig handel med hunde (Hundehandler), så står ingen af de ovenstående personers foreninger derinde. Dette er meget påfaldende, eftersom selvsamme personer forsøger at hænge NHDK ud.

Prøv gerne at se, om I kan finde følgende foreninger, for de overholder ikke lovgivningen:

- Love Paws rescue (▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ og ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇) er erhvervsmæssige importører men står hverken anført som hundehandler eller under smiley-ordningen.

Det samme gælder:

- Melisas hunde (▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)

- Spanish shelter dogs (▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇)

- Hjælp egyptiske hunde (▇▇▇ ▇▇▇▇)

- Bosniske hunde

- Foreningen af tyrkiske hunde

- Team Lana

- Marias hunde

Og listen fortsætter.

4. Vi har haft Forbrugerrådet til at vurdere jeres adoptionskontrakt. De kalder den på en række punkter "ugyldig og urimelig". Hvad tænker I om den vurdering?

SVAR:

Vi er åbne for råd til udbedring, såfremt dette er korrekt. Kontrakten er dog indgået uden tvang og alle opfordres til at læse den grundigt inden indgåelse, hvilket betyder, at enhver kan vælge ikke at indtræde under de opsatte vilkår i kontrakten.


5. Vi har via forskellige kilder lavet et estimat for, hvad det koster at importere en hund fra Portugal til Danmark. Den samlede pris overstiger ikke 3000 kroner. Det er en maksimalpris med ormekur, kastration, giardiatests, vacciner, transport etc. Det efterlader omkring 2000 kroner af adoptionsprisen. Er I enige i, at der er et overskud pr. hund i omegnen af 2000 kroner, og hvad går de penge til? Kan I yderligere dokumentere, hvad pengene går til?

SVAR:

Nu giver du ingen konkrete henvisninger, men nej det er ikke korrekt. Dette er forkerte estimater og uden, at der medregnes flere essentielle faktorer.

NHDK adopterer gennemsnitligt 25% hunde per tur til senior-adoptionspris og mange til NHDKs pleje (særlige behov), hvilket også fremgår tydeligt på vores hjemmeside. Alle over 7 år eller hunde, der ellers ikke adopteres (plejehunde), betaler adoptanter kun 2980kr for. Dette dækker end ikke blodtests og dyrlæge, hvorfor NHDK dækker alle disse hundes merudgifter. Plejehundene dækkes fuldt af NHDK, indtil de efter endt pleje kan adopteres, hvilket kan tage 3-6 mdr. med alle udgifter, der medfølger hertil. Hertil arbejder NHDK med et princip der fremgår tydeligt på vores hjemmeside og i kontrakten: “Adoptionsgebyret dækker både den hund der adopteres, men også New Hope Denmark’s 50 til 60 plejehunde i Portugal og Danmark.”

NHDK har kontinuerligt mange hunde i pleje i Portugal og i Danmark, der støttes månedligt, for at de er i sikkerhed i pleje eller såkaldt Dog Hotel. Udover denne udgift er der tillige månedlige ormekur til alle hunde, akut behandling, operationer i både Portugal og Danmark og retest af hunde, der er syge med enten babsiosis, diro eller andre lignende sygdomme, hvilket koster 700kr per PCR test. Hertil kommer transport-udgifter til afhentning af hunde ved redningsopgaver eller flytning fra internater til pleje.

Alene i marts måned stod vi med en dansk plejehund med en regning på over 7000kr til XR og behandling samt to andre i Portugal med behov for øjenoperation (blind hund) og ben-operation for over 10.000kr samlet set.

Udover dette er jeres beregning forkert. Der betales 1200kr for blodtests. Dyrlæge 1000-1500kr. Neutralisering mellem 400-600kr. Transport 1200kr til DK. Nogle hunde transporteres fra et internat til afrejse-lokalitet, hvilket koster 1400kr yderligere til såkaldt dog taxi. Ydermere behandles alle hunde med orme- og loppebehandling (Bravecto eller Nextguard), og der betales for dyrlæge-undersøgelse senest 48 timer inden afrejse samt TRACES udgift. Nogle skal behandles før afrejse med merudgift på x antal kroner.

Beløbende ovenfor er PER hund.

6. Er der ansatte i foreningen, der får løn for deres arbejde? Hvis ja, hvor mange, og hvad tjener de? Særligt er vi interesserede I, om du, Silke, får løn af foreningen?

SVAR:

Nej. Det er en frivillig forening uden ansatte. På sigt vil der komme ansatte i New Hope Denmark Aps, men denne opstartes først som selvstændig enhed, når alt er på plads.

7. Vi har set dokumentation på, at NHDK tidligere har haft problemer med økonomien og bankkonti. Vil du fremlægge NHDKs regnskaber for os?

SVAR:

Vedrørende om vi har en problematisk økonomi, er vi bekendt med hvilke af ovenstående personer, der udtaler dette. Vi har vores på det rene og ønsker ikke kommentere på dette, da vi er uenige, og ikke har set den delte dokumentation. Hertil ønsker vi ikke at dele intern dokumentation, da vi ved, det kan misbruges af føromtalte personer.

8. Indsamlingsnævnet har anmeldt foreningen til politiet for at lave en ulovlig indsamling. Alligevel kan jeg dokumentere, I er fortsat med at lave indsamlinger på samme måde efter politianmeldelsen. Hvorfor gør I det?

SVAR:

Vi lavede indsamlinger for at hjælpe dyr i akut nød. Vi er bekendt med, at de ovenstående personer har meldt dette. Vi var for sent bekendte med, at den måde, der blev indsamlet på, omend formålet alene var at hjælpe nødstedte dyr, var forkert. Det er lidt tragisk-komisk, at de samme personer, der anmeldte NHDK for indsamlinger, dagligt selv bryder loven om indsamlinger, er vi blevet opmærksomme på efterfølgende. Herunder Love Paws Rescue der kontinuerligt samler ind til månedlige betalinger uden os bekendt at have tilladelse. Det samme gælder for mange af de øvrige foreninger, som er nævnt ovenfor, men dette undersøger i forventeligt også?

10. Ved seneste transport den 29. maj er flere hunde efter ankomsten til Danmark testet positiv for giardia. Hvordan kan hundene teste positive blot få dage efter ankomsten til Danmark, når I tester i Portugal? Hvor længe før afrejse tester I hundene? Kan du dokumentere, at de syge hunde er blevet testet negative for giardia kort før afrejsen til DK?

SVAR:

Ja, vi kan dokumentere samtlige hunde er laboratorie testet med 99% svar sikkerhed. Vi har fulgt alle normale procedurer, hvorfor vi ikke kan endegyldigt svare på hvorfor endnu. De resterende hunde er testet negative også ved gentest i Danmark.

Stephanie var tilstede ja. Og korrekt, vi dækker af for at mindske enhver risiko trods de foretagede laboratorie tests før afrejse. Dog er det ikke korrekt, at vi frygtede, nogle havde giardia. Vi tog forholdsregler for, at der ikke var giardia i sandet i ridehallen, da der er adgang for mange andre end NHDKs hunde. Hundene testes typisk 1 uge til 1 mdr før afrejse, og hertil skal det understreges, at ALLE hunde opholder sig i samme kenneler og løbegårde, hvorfor de ikke udsættes for smitte efterfølgende.

11. Hvad er NHDKs politik, når adoptanter henvender sig med problemer hos de hunde, de har købt hos jer? Vi har talt med adskillige kilder, som fortæller, at de ikke bliver taget seriøst, udskammet og/eller ignoreret.

SVAR:

Vores politik er, at vi er frivillige og meget gerne hjælper alt, vi kan. Som nævnt under spørgsmål 1 vil der altid være nogle, der mener, vi ikke er gode nok til at hjælpe, hvorimod vi mener, de har urimelige krav.

12. Adoptanter, plejefamilier og frivillige fortæller, at NHDK har truet adoptanter med erstatningssager, hvis de f.eks. får aflivet en syg eller adfærdsvanskelig hund. Hvilken hjemmel har I til at kræve erstatning fra adoptanterne, og hvorfor kan adoptanter omvendt ikke modtage en erstatning eller få pengene tilbage, hvis de oplever "mangler" ved hunde, de har adopteret igennem jeres forening?

SVAR:

Igen de samme personer der har udtalt sig. Vi truer ingen, da det er ulovligt. Vi har hjemmel i aftalen, de har indgået, og hvis den brydes, har vi advokat-bistand, ja.

13. Hvordan vurderer I hundene i forhold til adfærd og fysisk sundhed, og på hvilken baggrund skriver I salgsopstillingerne for hver enkelt hund?

SVAR:

Vi beskriver dem, som de vurderes at være i adfærd og af sind i Portugal. Det vil sige af hundekyndige personer samt dyrlæger. Hertil fortælles samtlige adoptanter om den konkrete hunds eventuelle udfordringer ved godkendelsessamtalerne. Hertil adopterer NHDK som fast procedure ikke hunde, vi er bekendt med, der har tydelige adfærdsmæssige udfordringer såsom meget angste eller udadreagerende.

14. Har NHDK nogensinde fortrudt at have sendt nogle hunde til adoption? Og kan I bekræfte, at enkelte hunde er kørt tilbage til Portugal af foreningen?

SVAR:

Ja en gang har vi erkendt, at en hund var for stor en opgave i Danmark. Den er nu i kyndige hænder hos samarbejdspartner i Portugal.