Fødevarestyrelsen kan ikke forbyde forening at importere gadehunde fra Portugal

Foreningen New Hope Danmark kan fortsat importere gadehunde fra Portugal, bare hundene ikke opholder sig på foreningens adresse.

Foreningen New Hope Danmark kan fortsat importere gadehunde fra Portugal, så længe hundene ikke opholder sig på foreningens adresse. For det viser sig, at Fødevarestyrelsen ikke kan forbyde foreningen at importere hunde fra Portugal.

I juni fortalte TV SYD, at foreningen New Hope Denmark, (NHDK) der importerer gadehunde fra Portugal, importerede hunde ulovligt. 

Den 10. august fratog Fødevarestyrelsen derfor foreningen midlertidig tilladelse til at importere og videreformidle hunde, da New Hope Denmark ikke har kunnet dokumentere, at en tilsynsførende dyrlæge tilser virksomheden mindst to gange årligt.

Men nu viser det sig altså, at Fødevarestyrelsen ikke har hjemmel i loven til at forbyde New Hope Denmark at importere gadehundene.

- Jeg var af den overbevisning, at når foreningen ikke overholder de to årlige dyrlægekontroller, så kunne de heller ikke fortsætte importen af gadehundene fra Portugal. Derfor blev forbuddet udstedt, siger Lasse Holm, der er souschef i Veterinærstyrelsen, og fortsætter:

- Men New Hope Denmark kan forsat importere gadehunde uden dyrlægekontrol - og helt lovligt. Bare hundene ikke opholder sig på foreningens adresse, oplyser Lasse Holm, efter styrelsens jurister har set nærmere på sagen.

Kun virksomheder med fysisk hundehold omfattet

For det er kun virksomheder, der har et fysisk hundehold, der er omfattet af kravet om tilsyn af en dyrlæge. En virksomhed, der derimod formidler hunde direkte fra afsender til modtager uden at holde dyrene på en fysisk adresse, behøver ikke at få besøg fra en dyrlæge.

- Derfor har vores juridiske afdeling (Fødevarestyrelsens, red.) vurderet, at et forbud mod formidling kun kan omfatte de dele af virksomheden, der er omfattet af tilsynskravet, og at NHDK derfor kan fortsætte med at importere hunde fra Portugal og formidle dem direkte til modtageren, såfremt de ikke i den forbindelse opholder sig på NHDK´s adresse, siger Lasse Holm.

Det betyder, at hvis NHDK importerer hunde til Danmark, og den nye danske ejer afhenter hunden med det samme ved ankomsten til Danmark, så er der ingen restriktioner eller forbud, bare hundene er lovligt godkendt til at rejse af en tilsynsførende dyrlæge i afrejselandet.

quote

New Hope Denmark kan derfor fortsætte med at importere hunde fra Portugal og formidle dem direkte til modtageren, såfremt de ikke i den forbindelse opholder sig på foreningens adresse

Lasse Holm, Souschef, Veterinærstyrelsen

Krævende at overtage gadehund

Lasse Holm understreger dog, at der er andre regler, som også gælder, når man sælger hunde. Man må eksempelvis ikke markedsføre en syg hund, som værende rask. Derfor appellerer han til kommende hundeejere om at tænke sig om.

- Fødevarestyrelsen anbefaler stadig kommende hundeejere at besøge den hund, de vil købe i det hjem, den kommer fra. Og hvis det er en hvalp, så bør man se den sammen med sin mor og eventuelle kuldsøskende. Kommende hundeejere bør være klar over, at det er krævende at modtage en gadehund, som - selvom den er lovligt indført - godt kan have skjulte skader af både fysisk og adfærdsmæssig karakter, siger Lasse Holm.