Oversigt

Fanø-færgen indstiller sejlads med biler efter oversvømmelser

Flere biler står under vand på Esbjerg Havn på grund af oversvømmelser, og Fanøfærgen har indtil videre indstillet sejlads med biler.

Altsammen på grund af forhøjet vandstand i Vadehavet.

Fanø-færgen sejler dog fortsat med passagerer, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

På begge sider af Grådyb, som farvandet mellem Esbjerg og Fanø hedder, er der problemer med oversvømmelser.

Yderste kørebane ved færgelejet i Nordby er oversvømmet. I Esbjerg står en lavtliggende mole ved færgelejet også under vand.

Vandstanden i Vadehavet forventes at toppe ved 19-tiden.