Oversigt

Tønder og Esbjerg investerer fortsat i træbaserede biomasseenergi

Biomassefyrede kraftvarmeanlæg er tænkt som en overgangsløsning – men ifølge ny opgørelse fortsætter milliardinvesteringerne i nye anlæg, skriver fagbladet Ingeniøren.

En opgørelse foretaget af Ingeniørens branchemedie GridTech på basis af Energistyrelsens energiproducenttælling viser, at 89 nye træpille- eller skovflisanlæg er sat i drift i perioden 2017-2021.

Og investeringer i nye træbaserede biomasseanlæg fortsætter ind i 2022 og 2023. Blandt andet med et nyt 60 MW-anlæg i Esbjerg, et 10 MW flisanlæg i Tønder samt andre steder i landet. 

Investeringerne sker på trods af, at Klimarådet i flere år har anbefalet en nedtrapning af vores forbrug af – særligt træbaseret – biomasse, som ifølge rådet er for højt og 'en hindring for at sige, at vi er et foregangsland på klimaområdet.'