Folketingets åbning: Det vil politikerne gøre for dig i det kommende år

Rundspørge blandt folketingsmedlemmerne valgt i Syd- og Sønderjylland: Læs her, hvad de lover vælgerne det kommende år.

Mange vil rense op efter generationsforureningerne, andre lover at kæmpe for at skaffe arbejdspladser til de, som har mistet jobbet under coronakrisen. En enkelt vil helt specifikt have Dybbøl Mølle fast på finansloven.

De syd- og sønderjyske folketingsmedlemmer svarer her på, hvad deres største løfter til vælgerne er i det kommende folketingsår, der indledes tirsdag.

Her er, hvad de svarede:

Niels Flemming Hansen, Vejle (Det Konservative Folkeparti) 

Niels Flemming Hansen (Konservative).
Niels Flemming Hansen (Konservative).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeg vil fortsætte med at sikre Syd- og Sønderjylland en stærk konservativ stemme, som er løsningsorienteret. Jeg vil sætte alle sejl ind på, at vi får skabt en bedre trafikal udvikling i det syd- og sønderjyske, herunder ovennævnte områder. Og så vil jeg udfordre det velfærdsbegreb, som regeringen synes at have taget patent på. Velfærd er ikke altid at bruge flere penge på offentligt forbrug. Velfærd er bl.a. også, at den enkelte person eller familie selv bestemmer, hvordan velfærden skal bruges. Begrænsningen er familiens indkomst minus skat. Jo lavere skat, jo mere familievelfærd.

Karina Lorentzen Dehnhardt, Kolding (Socialistisk Folkeparti)

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Det her skal være det år, hvor vi lever op til løfterne om at sætte penge af til at rense op efter fortidens synder. Vores børn fortjener et rent miljø, og nu skal der sættes penge af, så vi kommer i gang med Himmark, Grindsted og Kærgaard Klitplantage, som er massivt forurenede.

 

Henning Hyllested, Esbjerg (Enhedslisten)

Henning Hyllested (Enhedslisten).
Henning Hyllested (Enhedslisten).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

At jeg og Enhedslisten vil slås for at sætte skub i den grønne omstilling af vores samfund. På transportområdet ved at fremme kollektiv trafik (i form af eltog og el- og brintbusser) og cyklisme, ligesom udskiftning af benzin- og dieselhakkerne med el- og brintbiler skal forceres.

 

 

Christian Rabjerg Madsen, Kolding (Socialdemokratiet)

Christian Rabjerg Madsen, Kolding (Socialdemokratiet).
Christian Rabjerg Madsen, Kolding (Socialdemokratiet).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Den vigtigste opgave det næste år bliver at få Danmark godt gennem coronakrisen, og som finansordfører er mit fokus særligt på genopretning af økonomien. Den største trussel mod dansk økonomi og velfærden er, at coronaarbejdsløsheden sætter sig permanent i økonomien. Derfor er det økonomisk ansvarligt, når regeringen investerer i at bekæmpe arbejdsløsheden.

Arbejdsløshed er et onde. Ikke bare for den enkelte, men også for samfundsøkonomien og holdbarheden af de offentlige finanser. Den globale coronapandemi har kastet dansk økonomi ud i den anden krise på blot 12 år. Op mod 43.000 flere danskere end sidste år står til at blive arbejdsløse. De mennesker skal vi have tilbage på arbejdsmarkedet. 

Kristian Thulesen-Dahl, Thyregod (Dansk Folkeparti)

Kristian Thulesen Dahl (DF).
Kristian Thulesen Dahl (DF).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

At fortsætte kampen for en stram udlændingepolitik så det er danskerne, der bestemmer, hvem der har ret til opholde sig i vores land. Den socialdemokratiske regering siger alt det rigtige, men har allerede lempet reglerne flere steder sammen med de Radikale, Enhedslisten m.fl. Vi vil holde socialdemokraterne op på deres løfter og afsløre, når de svigter.

 

Karina Adsbøl, Kolding (Dansk Folkeparti)

Karina Adsbøl (Dansk Folkeparti).
Karina Adsbøl (Dansk Folkeparti).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Der er brug for et paradigmeskift på hele socialområdet, ældre skal sikres hjælp og omsorg på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Mennesker med handicap skal ikke kæmpe mod et tungt system, for at få den hjælp de er berettiget til, og så skal vi have spændt ben for Mette Frederiksens nytårsønske, om at der bare skal anbringes flere børn og bortadopteres flere børn, der har vi en mere nuanceret tilgang. Jeg fremsætter en række forslag i salen på disse områder og håber på 90 mandater.

Hans Kristian Skibby, Hedensted (Dansk Folkeparti)

Hans Kristian Skibby, Hedensted (Dansk Folkeparti).
Hans Kristian Skibby, Hedensted (Dansk Folkeparti).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Man skal passe på med løfter, for meget kan ændre sig i løbet af en folketingsperiode på 12 måneder. Tænk bare på corona-pandemien og alle de omprioriteringer, det fører med sig, ikke mindst økonomisk. Men jeg vil naturligvis fortsat løfte lokale sager og fokusere min indsats på mine ordførerområder, som jo er transport- og erhvervspolitik.

 

 

Henrik Dahl, Ribe (Liberal Alliance)

Henrik Dahl, Ribe (Liberal Alliance).
Henrik Dahl, Ribe (Liberal Alliance).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

At kæmpe for almindelig jysk sund fornuft som er fuldstændig fraværende i mange dele af regeringens politik. Ikke alene har de syltet de infrastrukturinvesteringer, som LA var med til at aftale i sidste periode. De arbejder også med fordelingsmodeller, der truer med at afskaffe det frie gymnasievalg, og så er regeringen helt generelt fuldstændig uinteresseret i at sørge for, at der føres politik, der giver flere mennesker noget at rive i. Regeringen og dens røde støttepartier tænker kun på at fordele rovet, ikke i at skaffe ny føde.

Lotte Rod, Aabenraa (Radikale Venstre)

Lotte Rod, Aabenraa (Radikale Venstre).
Lotte Rod, Aabenraa (Radikale Venstre).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeg tror, man skal være varsom med at love noget, for man kan jo ikke vide, hvad man kan få flertal for. Men jeg vil gerne love, at jeg arbejder for børns ret til en god barndom med leg og nærværende voksne. Jeg vil have pædagoger og lærere nok til at se det enkelte barn.  

 

 

Troels Ravn, Vejen (Socialdemokratiet)

Troels Ravn, Vejen (Socialdemokratiet).
Troels Ravn, Vejen (Socialdemokratiet).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeg vil fortsat arbejde målrettet på at finde ressourcer, så der kan renses op efter generationsforureningerne - eksempelvis Himmark Strand, Kærgaard Klitplantage og Grindsted. Det er forureningssager, vi ikke kan være bekendt.

Jeg vil også være med i forhold til den grønne omstilling på transportområdet - vi skal leve op til bindende mål på reduktion af CO2, vi skal have flere elbiler, og vi skal sikre, at tingene gøres i et tempo, så der tages hensyn til menneskers vilkår og kørselsbehov i hele Danmark - og ikke kun hos dem, der bor i de store byer.

Anders Kronborg, Esbjerg (Socialdemokratiet)

Anders Kronborg (Socialdemokratiet).
Anders Kronborg (Socialdemokratiet).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeg vil arbejde for, at vores landsdel får bedre togforbindelser, og jeg håber også, at Esbjerg Nærbane får en større prioritering. Herudover håber jeg, vi kommer i mål med en værdig tilbagetrækning. Jeg kommer selv fra et område, hvor mange tager smertestillende medicin for at klare arbejdsdagen. Jeg ser gerne, at vi kommer endnu længere med at løfte kvaliteten inden for velfærdens kerneområder.  

Birgitte Vind, Vejle (Socialdemokratiet) 

Birgitte Vind (Socialdemokratiet).​​​
Birgitte Vind (Socialdemokratiet).​​​
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Man kan være helt sikker på, at jeg bider mig fast i udfordringerne med at løse de trafikale og uddannelsesmæssige udfordringer. Efter valget er jeg jo blevet både ældre- og kommunalordfører. Det betyder, at jeg holder fast i tøjlerne, så vi får styret den kommunale sektor i en ny retning. Ude i kommunerne skal der være mere fokus på, at medarbejderne kan løse kerneopgaven. F.eks. at yde pleje og omsorg i ældreplejen frem for at tælle minutter. Medarbejdernes faglighed skal i spil.

Henrik Dam Kristensen, Grindsted (Socialdemokratiet) 

Henrik Dam Kristensen (Socialdemokratiet).
Henrik Dam Kristensen (Socialdemokratiet).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeg vil gøre det, som jeg altid har gjort, nemlig være opmærksom på hvilke sager, der rør sig i vores område. Som Folketingets formand vil jeg ikke være så synlig i den daglige debat. Men jeg kender stort set alle på Christiansborg og har jævnligt kontakt til ministre, så jeg skal nok få synspunkterne afleveret på rette sted.

 

Anni Matthiesen, Grindsted (Venstre)

Anni Matthiesen (Venstre).​​​​
Anni Matthiesen (Venstre).​​​​
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Som formand for erhvervsudvalget og Venstres turismeordfører kan jeg love, at jeg vil holde øje og bide regeringen i haserne for at hjælpe både erhvervslivet og turismebranchen. Begge dele er nemlig utrolig afgørende for, at der fortsat kommer penge ind i statskassen til brug for velfærden. Desuden fortsætter jeg kampen på både socialområdet og undervisningsområdet, hvor jeg blandt andet håber, at vi kan få en ny taxameterreform på plads. En reform som skal være med til at sikre gode ungdomsuddannelser i hele landet og dermed også gode muligheder for de unge i Syd- og Sønderjylland.

Hans Christian Schmidt, Vojens (Venstre)

Hans Christian Schmidt (Venstre).
Hans Christian Schmidt (Venstre).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Det er vigtigt, at passe godt på erhvervslivet og arbejdspladserne i landsdelen, det gælder bl.a. landbruget, hvor regeringen med deres forskellige forslag er godt på vej til at ødelægge meget af det, vi fik bygget op. Den kommende politireform vil have min store opmærksomhed – det er bl.a. afgørende, at politiet har ressourcer til at sikre den nære tryghed, så danskerne er trygge, uanset hvor de bor. Samtidig skal vi have et politi, som har musklerne til at efterforske og opklare forbrydelser i et stadig mere komplekst trussels- og kriminalitetsbillede, og vi skal have en politigaranti. Danskerne skal kunne vide sig sikre på, at politiet kommer, når der er brug for det. Vi skal også sikre, at vi kan fortsætte kontrollen ved grænseovergangene. Vi skal hurtigt i gang med en infrastrukturplan.

Christoffer Aagaard Melson, Vejle (Venstre)

Christoffer Aagaard Melson (Venstre).
Christoffer Aagaard Melson (Venstre).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

I forhold til det lokale bliver det helt afgørende for mig at få fulgt forhandlingerne om den nye infrastrukturplan til dørs, så vi en gang for alle får droppet togbroen over Vejle Fjord og får løst de enorme trængselsproblemer, vi står over for i Trekantområdet.

Derudover er det afgørende for mig at kæmpe for, at regeringen ikke midt i en corona-krise får held til at påføre vores erhvervsliv massive nye skatter, hvilket den desværre lægger op til.

Jeg vil også arbejde hårdt på at sikre gennemsigtighed og valgfrihed i ældreplejen. Ingen ældre skal være fanget i et tilbud, denne eller familien ikke er trygge ved.

Eva Kjer Hansen, Kolding (Venstre)

Eva Kjer Hansen (Venstre).
Eva Kjer Hansen (Venstre).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Vi har i vores landsdel behov for, at transportministeren kommer i gang med forhandlingerne om infrastruktur. Vi mangler en løsning på E45 ved Kolding, hvor det hele sander til. Det er indiskutabelt den bedste forrentning at investere i en udvidelse af motorvejen her. I kølvandet på det skylder vi også de berørte borgere omkring en hærvejsmotorvej et klart svar på linjeføring. Vi mangler også dobbeltsporet på jernbanen, når vi nu vil, at jernbanen spiller en rolle i fremtiden.

Ulla Tørnæs, Esbjerg (Venstre)

Ulla Tørnæs (Venstre).
Ulla Tørnæs (Venstre).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeg fortsætter mit politiske pres for, at vi får jura-uddannelsen til Esbjerg. Hele Sydvestjylland har hårdt brug for flere jurister. Og i det hele taget for et Danmark i bedre balance hvor vores landsdel bliver tilgodeset med flere studiepladser.  Derudover vil jeg knokle for, at der bliver truffet endelig beslutning om igangsættelse af etablering af de to energiøer, som bliver en vigtig del af den grønne omstilling, hvoraf den ene skal placeres i Nordsøen. Jeg vil arbejde for, at Esbjerg bliver serviceby, der skal stå for drift og vedligehold.

Pernille Vermund, København (Nye Borgerlige)

Pernille Vermund (Nye Borgerlige).
Pernille Vermund (Nye Borgerlige).
Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Jeg vil ikke love noget, for jeg kan ikke garantere noget. Nye Borgerlige er i mindretal. Socialdemokratiet har flertal med venstrefløjen. Men jeg har forhåbninger til, at vi kan få indflydelse, hvis regeringen gør alvor af at lancere en lovet nærhedsreform. Det er helt centralt for Nye Borgerlige, at magten skal tilbage til familierne og de nære samfund. Den centralisering, som skiftende regeringer har stået for i årtier, skal vendes. Fagpersonalet skal bestemme mere, og djøf’erne mindre på både sygehuse og plejehjem og i de kommunale skoler og dagtilbud. Det vil være godt for kvaliteten og for arbejdstilfredsheden.

Ellen Trane Nørby, Sønderborg (Venstre)

Ellen Trane Nørby, Sønderborg (Venstre).
Ellen Trane Nørby, Sønderborg (Venstre).
Foto: TV 2 Regioner

Jeg vil fortsætte kampen for syd- og sønderjyske sager – fra de mindre, men kulturelt vigtige som at få Dybbøl Mølle fast på finansloven, til de større som flere uddannelser i vores område, dobbeltsporet, oprydningen efter generationsforureningerne, forundersøgelse af Als-Fynbroen, udflytning af arbejdspladser og bedre vilkår for vores private arbejdspladser. Kort sagt have arbejdshandskerne på.