TV der bevæger dig

COVID-19

Operationer og undersøgelser bliver udsat

Sygehusene begynder nu at udsætte ikke-akutte operationer og aftaler.

Hospitalssengene skal stå klar til de alvorligt coronasyge. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Sygehusene begynder nu at udsætte en række planlagte operationer samt visse ambulante besøg og kontroller. Målet er at gøre plads til behandlingskrævende coronasmittede patienter og forebygge, at smitten med coronavirus spreder sig. 

Det gælder på hospitaler i både Region Midtjylland og Region Syddanmark.

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen betyder, at mange patienter, der i den kommende tid skulle opereres, til kontrol eller til ambulant behandling på sygehuset, nu vil få udsat deres aftaler på sygehusene.

Det sker for at mindske spredningen af corona, men også for at gøre sygehusene klar til at modtage coronasmittede patienter med behov for intensiv behandling. Sygehusene får brug for at inddrage flere sengepladser, og en del af personalet skal uddannes, så de kan håndtere meget syge coronapatienter.

Mens Danmark er lukket ned - dvs. indtil videre to uger - vil udsættelserne blive gennemført for at undgå smittespredning og forberede personalet på at modtage coronapatienter. Der er imidlertid også behov for udsættelser over en længere periode for at sikre, at der er personale og lokaler nok til at tage hånd om patienter smittet med corona.

Det betyder, at alle akutte behandlinger og behandling af alvorlige sygdomme som eksempelvis kræft bliver gennemført. På samme måde vil aftaler, der efter en individuel lægefaglig vurdering ikke kan udsættes, også blive gennemført. Endelig vil sygehusene i videst muligt omfang finde andre alternativer, så konsultationer kan gennemføres over video eller telefon.

Sygehusene tager direkte kontakt til de patienter, der får udsat deres aftale. Derfor opfordres alle til at holde øje med deres e-Boks. Patienter, der ikke får brev fra sygehuset, skal møde op som aftalt.

- Vi foretager det, vi kalder en kontrolleret nedlukning af de aktiviter, som kan udsættes - uden at det går ud over patienternes helbredstilstand. Det handler om at være på forkant, og det betyder, at vi nu begynder at udsætte ikke-akutte aftaler med vores patienter. De, der får udsat tider, vil få en ny tid på et senere tidspunkt. Er man eksempelvis indstillet til at få et nyt knæ, så får man selvfølgelig operationen, når vi er ovre det værste pres fra coronaepidemien, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Udsættelse af aftaler kommer også til at gælde for psykiatriske patienter. Derfor opfordres de og deres pårørende også til at holde øje med e-Boks. Her vil man også i øget omfang gøre brug af telefon- eller videokonsultationer.

Mest sete på tvsyd.dk