Oversigt

66-årig får medhold: Kunne ikke finde ud af e-Boks

En 66-årig mand har nu rettens ord for, at manglende digitale kompetencer gjorde, at han ikke i tide fik ansøgt om at få sygedagpenge.

3F havde anlagt sagen mod Ankestyrelsen på vegne af manden. Formålet var at få styrelsen til at anerkende, at han var berettiget til sygedagpenge for en specifik periode, selv om han ikke fik ansøgt om at få dem i tide.

Onsdag gav Retten i Kolding manden medhold.

Sagen handler om, at den 66-årige, der var sygemeldt, på grund af sine manglende digitale kompetencer ikke i tide fik svaret på en besked i e-Boks fra kommunen, hvor han skulle udfylde et skema inden for en frist på otte dage.

Manden er efterfølgende blevet fritaget for at skulle kommunikere med myndighederne digitalt, men det var han altså ikke på daværende tidspunkt.

Principiel sag

Normalt fik han hjælp af sin kone til at håndtere eksempelvis e-Boks-beskeder, men konen var bortrejst, da e-Boks-beskeden skulle besvares. 

- Lige så snart jeg kommer til en skærm, så føler jeg mig som en ordblind, lød det fra manden, da retssagen blev indledt i september.

På grund af den overskredne deadline for besvarelse af e-Boks-beskeden, mistede manden en del af sine sygedagpenge, hvilket medførte, at han måtte låne penge af sine børn for at få dækket sine udgifter.

Tænketanken Justitia, der var med i sagen som biintervenient, kalder den for principiel.