Oversigt

Sådan blev et over 100 år gammelt bøgetræ fældet gren for gren

Et over 100 år gamle bøgetræ ved Koldinghus har i denne uge måttet lade livet på grund af et svampeangreb.

Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen beskåret og fældet det gamle træ.