Minister skal svare på spørgsmål om tårnhøje dagsgebyrer

Borgere fik krav på op til 325.000 kroner, som de ikke kendte til, før de blev kaldt i Fogedretten. Efter TV SYD's historier kommer problemerne op i Folketinget.

Tusindvis af borgere er kaldt i Fogedretten med fem- og sekscifrede krav fra garantifonden DFIM. De problemer har TV SYD beskrevet i de seneste måneder, og nu tager både SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt og Peter Kofod (DF) sagen op i Folketinget.

DFIM har krævet dagsgebyrer på 250 kroner om dagen fra ejere af uforsikrede køretøjer. Men det vidste mange af skyldnerne ikke, før de pludselig fik en indkaldelse til Fogedretten, og kravene var forøget hver dag i årevis. Fredericianeren Robert Hansen har formentlig rekorden med et krav på 325.000 kroner. 

Derfor har de to folketingsmedlemmer stillet en stribe spørgsmål, som transportminister Thomas Danielsen (V) skal svare på. 

- Det er en skandale, at man har overladt opgaven til en privat aktør, uden at kære sig om, hvordan borgerne skal orienteres om kravene. Jeg vil også gerne vide, hvad ministeren siger om de enorme beløb, folk er blevet afkrævet, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Gæld uden information

Problemerne opstod i januar 2019, da en ny lov gav DFIM ret til at opkræve dagsgebyrer for hver dag, en borger ikke havde forsikret sit motorkøretøj. Det skete for at få uforsikrede køretøjer væk fra vejene, hvilket også har virket. 

Men DFIM har udelukkende sendt opkrævninger med papirpost, ikke med anbefalet post eller i e-Boks. Derfor har mange borgere ikke set opkrævningerne, og DFIM kan ofte ikke dokumentere, at de er sendt.

quote

Er det borgerens skyld, at der ikke har været et tilstrækkeligt informationsniveau?

Karina Lorentzen Dehnhardt, retsordfører, SF

- Derfor beder jeg ministeren redegøre for, om man kan forpligte borgere til at betale en gæld, de ikke var informeret om. Er det borgerens skyld, at der ikke har været et tilstrækkeligt informationsniveau, spørger Karina Lorentzen Dehnhardt. 

Hvad vidste ministeriet?

Peter Kofod (DF) stiller spørgsmål ved Transportministeriets rolle i sagen.

- Vil ministeren oplyse, om Transportministeriet fører kontrol med DFIM's opkrævning af dagsgebyrer samt oplyse, om ministeriet har været bekendt med DFIM's praksis for opkrævning, skriver han i sit spørgsmål.

Han vil også vide, om opkrævningerne har været lovlige.

- Vil ministeren redegøre for, om DFIM's praksis for opkrævning er i overensstemmelse med gældende ret samt oplyse, hvilke tiltag Transportministeriet har iværksat som følge af TV SYD's beskrivelse af DFIM's praksis, spørger Peter Kofod. 

Er krav om 25.000 rimeligt?

Ved årsskiftet 2021/22 havde DFIM 5573 aktive sager ved Fogedretten med krav om i alt 611 millioner kroner. Det er et gennemsnit på 109.636 kroner.

I kølvandet på TV SYD's afsløringer har DFIM anmodet transportministeren om lov til at sætte et loft over kravene. På den måde vil private borgere højst kunne skylde 25.000 kroner, mens erhverv højst kan blive afkrævet 60.000 kroner. 

- Det er stadig mange penge. Så jeg spørger ministeren, om han synes, det er proportionalt med forseelsens omfang at indføre et loft på 25.000 kroner, siger Karina Lorentzen Dehnhardt. 

Vil have lige ret for alle

Gebyrloftet skal kun gælde for verserende og kommende sager, hvis det står til DFIM. Dermed hjælper loftet ikke de borgere, som har betalt eller er ved at afdrage på deres store gæld. 

- Derfor beder jeg ministeren om at gennemgå samtlige gebyrsager for at sikre, at de, som har betalt deres dagsgebyr, bliver ligestillet med dem endnu ikke har betalt. Der bør være en lige retsstilling for alle, siger Karina Lorentzen Dehnhardt. 

quote

Er det retfærdigt, at ikke alle omfattede har fået eftergivet gæld

Peter Kofod, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti

Peter Kofod ønsker også lighed for loven.

- Er det retfærdigt, at ikke alle, der er omfattet af den beskrevne opkrævningspraksis, har fået eftergivet gæld, spørger DF'eren. 

Hvor mange er berørt?

Både SF og Dansk Folkeparti ønsker et grundigt overblik.

- Vil ministeren oplyse, hvor mange der er berørt af den af TV SYD beskrevne opkrævningspraksis samt tilkendegive, om ministeren vil hjælpe omfattede? Og vil ministeren oplyse, hvor mange der har fået eftergivet gæld efter at have været berørt af den af TV SYD beskrevne praksis, spørger DF'eren. 

Tavse ministre

Thomas Danielsen har endnu ikke svaret på spørgsmålene, som er landet på hans skrivebord i denne uge. Spørgsmålene skal besvares på det kommende møde i Folketingets transportudvalg. 

Loven blev vedtaget i 2018, mens Ole Birk Olesen (LA) var transportminister. Han har afvist at besvare TV SYD's spørgsmål med henvisning til, at han ikke længere er minister for området.