Oversigt

Sådan kan du hjælpe udfordret fugl

Den seneste uge har budt på masser af sne, og flere steder i landet ligger sneen i et flere centimeter højt dække.

Og det er noget, der bekymrer ugleeksperten Klaus Dichmann. For et højt snedække udfordrer sløruglens muligheder for at fange mus, som er dens primære fødekilde.

Modsat andre uglearter har sløruglen ikke et fedtlag og er derfor afhængig af at kunne fange mus hver dag.

Klaus Dichmann har dog tre tips til, hvordan man kan hjælpe uglen, hvis man har en boende i nærheden.

Sådan hjælper du sløruglen

  1. Friskrab en cirkel:
    Man skraber en cirkel på otte til ni meter i diameter fri for sne. I midten lægger man en bunke med grene. Under grenene lægges korn, frø og andet musevenligt føde. Cirklen skal gerne placeres tæt ved sløruglens tilholdssted.

  2. Et kar/trug med mus:
    Tag et stort kar eller et trug med høje, glatte kanter og lav et musevenligt miljø. Fang levende mus i fælder og sæt dem løs i karret, så sløruglen selv kan fange dem. Sæt karret i laden, eller hvor uglen nu holder til.

  3. Foderplatform:
    Hvis du har en lade eller et udhus med slørugler i, kan du opsætte en cirka 2,5 meter lang stolpe et centralt sted i rummet med en platform. På platformen lægger man dagligt en til fire optøede frysetørrede daggamle hanekyllinger som foder til uglerne.

Kilde: Klaus Dichmann