TV der bevæger dig

Sommerlejre med danske og tyske børn hitter

Siden år 1919 er sydslesvigske børn hver sommer kommet på ferieophold i Danmark hos danske værtsfamilier. I dag er antallet af værtsfamilier aftagende, men sommerlejre derimod er en stor succes.

00:30

Sommerlejren i Rendbjerg holdes to gange i løbet af sommeren. De to andre sommerlejre finder sted i Hvide Sande. Video: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

På udearealerne omkring Sydslesvighjemmet Rendbjerg render børn i alderen syv til 14 år rundt i små grupper. Der hoppes i sjippetov, danses TikTok-danse og fanges krabber. Andre laver snobrød over bål.

Børnene er på én af de fire sommerlejre, der arrangeres af Sydslesvigske Børns Ferierejser, som er et samarbejde mellem Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Sommer Tour 2020

I løbet af sommerferien tager TV SYDs sommerhold ud og besøger 29 sommerdestinationer i Syd- og Sønderjylland.

Vi er i byerne hele dagen og sender live-tv derfra om aftenen. På TV SYDs facebookside kan du se, hvilke adresser vi parkerer ved den pågældende uge. Kom forbi og hjælp os med at blive bedre - hvilke problematikker og glædeshistorier mangler vi at fortælle?

Sommerlejrene har eksisteret i 15 år, men sidste år begyndte skoleforeningen at lave sommerlejre med både tyske og danske børn. Førhen var det udelukkende børn fra det danske mindretal i Sydslesvig, der kom på sommerlejr i Danmark.

- Vi kan se, at sommerlejrene har den ønskede effekt, nemlig at børnene lærer om hinandens sprog og kultur, siger Sally Flindt-Hansen, der er kontorleder på Rejsekontoret under Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

I sommeren 2019 blev den første sommerlejr med både sydslesvigske og danske børn afholdt, og skoleforeningen oplevede overraskende stor tilslutning til sommerlejren.

Sommerlejrene er det, der kommer tættest på opholdet hos en værtsfamilie i Danmark.

Sally Flindt-Hansen, kontorleder ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Derfor besluttede foreningen at arrangere to store kultur-camps i år med 40 børn på hver. Dog måtte de på grund af coronaudbruddet sadle om og lave fire små lejre med cirka 25-30 børn på hver.

- Lejrene bliver mindre i år, og aktiviteter bliver det, man nu kan lave på matriklen. Men det skaber også mere nærvær mellem børnene og personalet, siger Sally Flindt-Hansen til TV SYD.

Flere tusinde feriebørn i Danmark 

I 101 år er hundredvis af sydslesvigske børn hvert år blevet sendt på ferieophold i Danmark som feriebørn. Værtsfamilier i Danmark har hvert år stået klar til at tage imod de sydslesvigske børn for at give dem en dansk sommer.

Det at give de sydslesvigske børn et ferieophold var i høj grad et humanitært foretagende og en hjælpende hånd i de svære mellem- og efterkrigsår. Men siden 1960’erne er det blevet en mere kulturel og sproglig oplevelse for børnene at komme på besøg.

Sommerlejr som alternativ for værtsfamilier

De seneste mange år har det været svært at finde værtsfamilier i Danmark, og dermed er det også langt færre feriebørn, der kommer til landet.

Sidste år sendte skoleforeningen 65 feriebørn afsted til værtsfamilier i Danmark, og i år er antallet nede på 25 børn. Derimod er der godt fyldt op på de fire sommerlejre, der arrangeres i henholdsvis Rendbjerg i Egernund og Vesterled i Hvide Sande.

- Sommerlejrene er det, der kommer tættest på opholdet hos en værtsfamilie i Danmark. Så det er den vej vi satser på fremover, siger Sally Flindt-Hansen til TV SYD.

Mest sete på tvsyd.dk