Oversigt

Landdistrikter vil have fradrag til grønne renoveringer

Banker og landdistrikter beder om hjælp til energirenoveringer med et grønt håndværkerfradrag. Folketinget bør give en økonomisk håndsrækning, det mener Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark.

Lav friværdi og huspriser gør det svært flere steder at låne til at energirenovere. Det, frygter de, kan gøre mange huse usælgelige i landdistrikterne.

Derfor foreslår de en pakke af tiltag. Et af dem er et grønt håndværkerfradrag målrettet boliger i landdistrikterne. Det skal give fradrag for lønudgifter til energibesparende håndværkerydelser.

- Vi må sige, at der hvor husene ligger tæt, er der etableret fjernvarmeværker. En varme som i stigende grad er i ikke-fossil energi. Det giver voldsomme fordele, hvis man bor et sted, hvor man har udbygget det, fortæller Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard.

Han peger også på boligprisernes udviklingen, hvor landdistrikterne ikke har oplevet de samme stigninger.

- Særligt i landdistrikterne er en større andel af de eksisterende bygninger i en sådan stand, at boligens værdi og dermed friværdi er så lav, at den langt fra dækker lån til nye vinduer eller nye varmekilder.