Oversigt

Nu er parallelsamfundene offentliggjort: Her er borgmesterens plan

Det er de samme områder i Syd- og Sønderjylland, der er på listen over parallelsamfund, som sidste år.

Det fremgår af de nye lister over udsatte boligområder og parallelsamfund, der er blevet offentliggjort fredag af Social-, Bolig og Ældreministeriet.

Nørager og Søstjerneparken i Sønderborg, Stengårdsvej i Esbjerg, Sundparken i Horsens og Skovvejen og Skovparken i Kolding er ifølge Social-, Bolig- og Ældreministeriet parallelsamfund.

Hvad er et parallelsamfund?

Ved et parallelsamfund forstås et alment boligområde med mindst 1000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent, og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent.

  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Social-, Bolig- og Ældreministeriet


Nørager og Stjerneparken i Sønderborg er stadig på listen over parallelsamfund i Danmark, men det overrasker ikke borgmester Eric Lauritzen.

- Jamen, det kommer ikke bag på mig. Vi kigger lige nu på de enkelte parametre og gør, hvad vi kan for at forbedre områderne," fortæller Eric Lauritzen.

Beboerne i områderne er ved at blive genhuset. Bygningerne skal nemlig renoveres, og nedrivningen begynder om knap et år.

- Udover renoveringsprojektet, som vi jo er pålagt, arbejder vi også på, at flere i området skal have en uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet," siger Eric Lauritzen.

Listen over udsatte boligområder har heller ikke ændret sig meget siden sidste år.

Dog er Præstebakken, Syrenparken og Hedelundgårdparken i Esbjerg kommet på listen over udsatte boligområder.

Hvad er et udsat boligområde?

Listen over udsatte boligområder omfatter almene boligområder med mindst 1000 beboere, hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

  1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 procent opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

  2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst tre gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste to år.

  3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 procent.

  4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Kilde: Social- Bolig og Ældreministeriet

Stengårdsvej i Esbjerg er fortsat på listen, ligesom Sundparken i Horsens, Skovparken i Kolding og Nørager og Søstjernevej i Sønderborg er.