Oversigt

Ikke set i 65 år: Unger på vej

Mellemflagspætten er en af Danmarks mest sjældne fugle. Et spættepar i naturnationalparken Draved Skov i Sønderjylland yngler i øjeblikket.

Det er første gang siden 1959, at den sjældne fugl med sikkerhed får unger herhjemme. 

Det skriver Naturstyrelsen.

Draved Skov er kommende naturnationalpark, og er Danmarks hidtil største urørte skov med gamle træer, sumpområder og en nærliggende højmose.

- Draved Skov har mange døde stående træer, og er derfor kendt for at huse alle Danmarks spættearter. Mellemflagspætten er blevet set flere gange i det sydjyske, men det er første gang i 65 år, at man med sikkerhed kan sige, at de har fået unger, hvilket er en stor nyhed, siger Martin Brink, specialkonsulent i Naturstyrelsen.

Det var en lokal kollega fra Miljøstyrelsen, Morten Bentzon Hansen, der opdagede, at mellemflagspætten var i fuld gang med at fodre unger i Draved Skov.

Hvad kendetegner mellemflagspætten?

Mellemflagspætten kendes bl.a. på sin røde isse, der hos hannen er lidt kraftigere i farven, og den lyserøde undergump. Den kan være svær at få øje på, fordi den hovedsagelig søger sin føde i trækronerne.

Mellemflagspætten har et vingefang på op til 34 centimeter, er 22 centimeter lang og kan veje op til 80 gram.

Den sjældne spætte er især glad for insekter og edderkopper, som der er masser af i Draved Skov.

Mellemflagspættens stemme lyder ikke så gjaldende gennem skoven som dens større slægtnings.

Det er ikke kun i Draved Skov, at der på nuværende tidspunkt kan ses mellemflagspætter. Der er også aktivitet i Gråstenskovene i Sønderjylland, der også er kendt for sine gamle egetræer og sumpområder.