Oversigt

Kæmpevindmøller ser ud til at være på vej i Vadehavet

En supplerende screening har ikke givet alternative placeringer for et tredje testcenter for kæmpevindmøller. Det kan betyde en placering ved Ballum- eller Ribemarsken og dermed i Vadehavet, som er udpeget til Unesco Verdenarv.

Det skriver JydskeVestkysten fredag aften.

Avisen er kommet i besiddelse af et internt notat fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og som bliver en del af det grundlag, som folketingspolitikerne skal træffe afgørelse ud fra, når placeringen af det tredje testcenter forventeligt vedtages til årsskiftet.

Ifølge avisen lyder denne konklusion i notatet:

- Det bemærkes, at vindbranchen og DTU (Danmarks Tekniske Universitet, red.) fortsat vurderer, at område A1 (Ballum Enge, red.) og område B (Ribe Marsken, red.) fra den målrettede screening, der er gennemført i foråret 2023, er egnede til placering af et tredje testcenter.